WHY ARE SO MANY GIRLS DECIDING THEY’D RATHER BE BOYS

Waarom besluiten zoveel meisjes dat ze liever een jongen willen zijn?

Français >

English >

Welkom >

Gids voor scholen >

Mama, papa, ik ben TRANS >

Sinds enkele jaren is er een exponentiële toename van jongeren met genderdysforie, in hoofdzaak meisjes, die zich aanmelden in gendercentra.

Dit zou ons allen moeten verontrusten.

Elke dag die voorbijgaat wordt een andere jongere op een dwaalspoor gebracht door het trans-verhaal, dat ‘het veranderen van geslacht’ presenteert als de oplossing voor alle psychische en sociale problemen.