Genderdysforie belicht

Enkel in het aanvaarden van jezelf, jezelf omarmen, word je vrij.

Zolang je jezelf niet weet te aanvaarden, is er het irrationele verlangen als een roep om erkenning. Geen medische ingreep die dit kan veranderen.

Genderdysforie is niet gebaseerd op medische feiten of studies. Niettegenstaande wordt medische affirmatie als enige behandeling vooropgesteld, zonder ernstig onderzoek naar onderliggende oorzaken. Zelfidentificatie is voldoende! Als zogenaamde zorg worden jonge mensen voor het leven geschaad. Vanuit deze verontwaardiging willen wij mensen verenigen, om onze stem te laten horen en verantwoordelijkheid af te dwingen aan artsen, psychologen en politici.

Genderdysfore mensen moeten worden uitgedaagd, niet bevestigd, wat is anders het punt van therapie?
Mensen worden niet geholpen door hen bij te staan in hun zelfverminking en hen levenslang te medicaliseren!

Welkom

Jij die worstelt met jezelf, met je vele vragen, met je onzekerheden. Ga de zoektocht aan naar jezelf, ga deze niet uit de weg. Laat je niet van de wijs brengen, dat je ware zelf buiten jou ligt, dat je geboren bent in het verkeerde lichaam. Geloof niet dat geweld tegen het lichaam een oplossing kan zijn.

 

Welkom

Jij die de weg hebt gegaan, jij met je gehavend lichaam. Jij die moest ontdekken dat dit slechts een masker was waarachter je schuil ging. Geef jezelf niet de schuld, maar hen die jouw verwarring misbruikten. Jouw stem is belangrijk, jij kan getuigen wat jou werd aangedaan.

Detransitie - Detransition
Ouders van genderdysfore kinderen - Parents of gender dysphoric children

Welkom

Welkom, ouder met jouw verdriet. Wie beter dan jij kent jouw kind. Jij die moet aanzien hoe artsen, therapeuten en de omgeving jouw kind bevestigen op dit waanzinnig pad. Jij die eenzaam bent, en weet hoe fout dit is. Blijf niet langer alleen, wij hoeven dit niet te aanvaarden.

Welkom

Welkom, eenieder die niet langer wil toezien, maar met ons de weg wil gaan. Die met ons de stem wil zijn voor alle slachtoffers van de genderideologie, die zich als zorg propageert maar mensen voor het leven schaadt.

Bezorgd over de genderideologie - Concerned about gender ideology

De grootste overwinning is jezelf aanvaarden, gewoon mens te zijn.