WPATH ondermijnt WHO richtlijnen

WPATH suppress and manipulate evidence

Het Cass-rapport

Cass Report - Final Report

De WPATH bestanden

The WPATH Files - Environmental Progress

WPATH-invloed ondermijnt de WHO transgenderrichtlijnen

WPATH-invloed ondermijnt de WHO transgenderrichtlijnen

Reality’s Last StandVerbond
SEGM

De sterke vertegenwoordiging van WPATH-leden in de GDG is altijd een punt van zorg geweest, maar deze zorg is nu vergroot door een nieuwe ontwikkeling. Er zijn nieuwe bewijzen opgedoken dat twee prominente WPATH-leden die betrokken waren bij het opstellen van de WHO-richtlijnen, rechtstreeks betrokken waren bij het onderdrukken van ongunstig bewijsmateriaal met betrekking tot de beschikbaarheid van cross-sekse hormonen tijdens het opstellen van de WPATH Standards of Care 8.

read more
Cass-rapport maakt komaf met genderideologie in de gezondheidszorg

Cass-rapport maakt komaf met genderideologie in de gezondheidszorg

Doorbraak.be
Jan Cor

Jongeren – vooral meisjes – voelen zich niet langer thuis in hun geboortegeslacht. Een gevoel dat niet in twijfel wordt getrokken. Doe je dat toch, dan ben je vast transfoob. Het wijzigen van het geslacht gebeurt met een eenvoudige formaliteit. Nieuwe genderklinieken worden opgericht als antwoord op de lange wachtlijsten. Niemand wil immers verantwoordelijk zijn voor de zelfmoord van deze jongeren.

read more
Dutch protocol in transgenderzorg is onhoudbaar

Dutch protocol in transgenderzorg is onhoudbaar

NRC
Jan Kuitenbrouwer en Peter Vasterman

Laat de Gezondheidsraad een onafhankelijk onderzoek doen naar de transgenderzorg in Nederland.
Vanaf de publicatie waren alle ogen gericht op de genderkliniek van het UMC Amsterdam, de bakermat van deze behandeling. Het onderzoek dat de toets der kritiek niet kan doorstaan, werd hier verricht. De enige reactie die de kliniek publiceerde is verbijsterend.

read more
Er komt een internationaal einde aan de al te gretige ‘Nederlandse’ behandeling van transpubers

Er komt een internationaal einde aan de al te gretige ‘Nederlandse’ behandeling van transpubers

Wynia’s Week
Arnout Jaspers

Deze week kwam het Cass-report uit in Engeland, een uitgebreide, door de National Health Service aangevraagde review van de transgenderzorg daar en in andere landen die maar liefst vier jaar geduurd heeft. De Dutch approach speelt een sleutelrol in dat rapport, en dat zegt daarover onder meer:
‘Het duurt vaak vele jaren voordat zeer positieve onderzoeksresultaten worden opgenomen in de medische praktijk. (…) Precies het tegenovergestelde gebeurde in de genderzorg voor kinderen.

read more
The Cass Review – Final Report

The Cass Review – Final Report

The Cass Review
Final Report

Het rapport is erg negatief over hoe de gezondheidszorg voor kinderen met gendervragen zich liet leiden door activisme, gebaseerd op ideologie en plaatst vraagtekens bij de ethiek van degenen die jonge mensen op levensveranderende trajecten zetten.

read more
Nieuw rapport kritisch voor gebruik puberteitsremmers in Verenigd Koninkrijk: “Behandeling is gebaseerd op opmerkelijk zwak bewijs”

Nieuw rapport kritisch voor gebruik puberteitsremmers in Verenigd Koninkrijk: “Behandeling is gebaseerd op opmerkelijk zwak bewijs”

VRT NWS
Victor Van Kerckhove

Britse artsen hebben fouten gemaakt door kinderen die worstelen met hun genderidentiteit jarenlang puberteitsremmers te geven. Dat stelt een nieuw rapport. “Een giftig debat heeft de medische wereld in het Verenigd Koninkrijk zo gepolariseerd dat discussies over medische methodes lang onmogelijk waren”, zegt correspondent Lia Van Bekhoven.

read more
Wat is de toekomst voor WPATH nu het ledenaantal keldert?

Wat is de toekomst voor WPATH nu het ledenaantal keldert?

Critical Therapy Antidote
Peter Jenkins

De toekomst voor genderbevestigende gezondheidszorg op mondiaal niveau ziet er nogal onzeker uit.
In januari 2023 had WPATH wereldwijd 4.119 leden. Op 4 januari 2024 waren dat er 1.590. Als deze cijfers kloppen, betekent dit een enorme daling van het aantal WPATH-leden wereldwijd in de ordegrootte van 60% in een jaar tijd. Dit lijkt een belangrijke ontwikkeling, waarvan de volledige oorzaken en betekenis nog moeten worden opgehelderd.

read more
Transgenderzorg: Het WHO onder vuur van internationale critici

Transgenderzorg: Het WHO onder vuur van internationale critici

Diverse organisaties hebben internationaal gereageerd tegen duidelijke schendingen van fundamentele bestuursprincipes door de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO heeft een werkgroep van transbevestigende activisten aangesteld, waarvan de meesten geen wetenschappelijke expertise hebben, om internationale normen op te stellen voor het “verstrekken van genderbevestigende zorg, inclusief hormonen”, en om de wettelijke erkenning van genderzelfbeschikking als een universeel mensenrecht te bevorderen.

read more
Elf rechtszaken door detransitioners in de VS

Elf rechtszaken door detransitioners in de VS

Een overzicht door een anonieme bijdrager

Momenteel lopen er in de VS elf rechtszaken tegen artsen, therapeuten en klinieken. De aanklachten omvatten medische wanpraktijken, grove medische nalatigheid, nalatig handelen, fraude, civiele samenzwering, misleidende reclame, flagrante onjuiste voorstelling van zaken, schending van fiduciaire plichten, schending van fiduciaire plicht op het niveau van constructieve fraude, experimentele medische behandelingen, schending van burgerrechten en nog veel meer.

read more
In het duister

In het duister

Gender Clinic News
Bernard Lane

Een grote documentaire in Nederland doet de gender geneeskunde op haar grondvesten schudden.

Deskundigen op het gebied van onderzoeksmethodologie in Nederland – het land dat de wereld puberteitblokkers gaf – hebben fundamentele tekortkomingen ontdekt in baanbrekende Nederlandse onderzoeken die cruciaal zijn als wetenschappelijke basis bij jongeren voor internationale genderklinieken.

read more
Het transgenderprotocol

Het transgenderprotocol

BNNVARA – ZEMBLA
Nederlandse experts: bewijs genderbehandeling onvoldoende.

Het onderzoek waarop in Nederland de medische behandeling voor transgender jongeren is gebaseerd, deugt wetenschappelijk niet. Dat stellen vier vooraanstaande methodologen en een hoogleraar orthopedagogiek tegenover Zembla. Het onderzoek is de basis voor het veelgeroemde Dutch Protocol, de behandelmethode die in de jaren negentig door de VU in Amsterdam werd ontwikkeld en in veel andere westerse landen is overgenomen.

read more
Met 12- tot 14-jarigen moet je het niet hebben over hormonen slikken en chirurgische ingrepen

Met 12- tot 14-jarigen moet je het niet hebben over hormonen slikken en chirurgische ingrepen

HUMO Open venster
em. prof. dr. Frank RoelsAmerijckx

Ik vrees dat veel critici en commentatoren de EVRAS-richtlijnen voor het Franstalige onderwijs niet hebben gelezen. Je kunt je nochtans pas een mening vormen nadat je de oorspronkelijke bron hebt geraadpleegd. Ik heb dat wel gedaan, en volgens mij zijn de EVRAS-richtlijnen op meerdere punten onrustwekkend.

read more
ARTSEN VERMINKEN  KWETSBARE MENSEN

ARTSEN VERMINKEN KWETSBARE MENSEN

Het Front féministe international, dat 400 verenigingen in 7 landen verenigt, heeft op 19 september 2023 een open brief aan de minister van Volksgezondheid openbaar gemaakt over de verminking van kwetsbare mensen door artsen.

read more
Brusselse moeder: “Ik ben niet religieus of conservatief maar ik heb ook vragen bij de seksuele voorlichting in de klas”

Brusselse moeder: “Ik ben niet religieus of conservatief maar ik heb ook vragen bij de seksuele voorlichting in de klas”

vrt nws
Kristien Amerijckx

Hevig protest de voorbije dagen tegen de verplichte seksuele voorlichting in Franstalige scholen. Dat protest wordt toegeschreven aan streng religieuze ouders, maar volgens Marie Fenaux, zelf moeder van drie kinderen in de lagere school, komt die kritiek niet enkel uit religieuze hoek en was ook haar dochter erg geschokt over wat ze op school te horen kreeg.

read more
“Indoctrinatie” en “ernstige gevolgen”: twee verenigingen gaan in beroep tegen EVRAS

“Indoctrinatie” en “ernstige gevolgen”: twee verenigingen gaan in beroep tegen EVRAS

La Libre
De redatie

De verenigingen L’Observatoire Petite Sirène en Innocence en Danger hebben beroep aangetekend bij de minister van Onderwijs tegen de inhoud van de EVRAS gids.

In hun persbericht hebben de verenigingen het “ideologische en hypergeseksualiseerde karakter van EVRAS aan de kaak gesteld, dat de psycho-affectieve ontwikkeling van leerlingen in gevaar brengt, en wijzen erop dat deze oriëntatie duidelijke juridische overtredingen met zich meebrengt”.

read more
De ‘American Academy of Pediatrics’ offert kinderen op het altaar van de genderideologie

De ‘American Academy of Pediatrics’ offert kinderen op het altaar van de genderideologie

Human Events
Erin Friday

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft een groep kinderartsen een resolutie ingediend met een verzoek aan de American Academy of Pediatrics (AAP) om behandelaanbevelingen te hanteren die op feiten zijn gebaseerd (evidence-based) voor de behandeling van minderjarigen met geslachtsverwarring. Welk excuus zal het AAP dit jaar gebruiken om het meest fundamentele principe van evidence-based geneeskunde te verwerpen?

read more
Anatomie van een medisch schandaal

Anatomie van een medisch schandaal

The Critic
Victoria Smith

Time To Think is een enorm belangrijk boek, niet alleen vanuit het perspectief van de hedendaagse debatten over de medische transitie van kinderen, maar ook om te begrijpen hoe een schandaal in het volle daglicht kan ontstaan.

read more
Waarom wissen we neurodiversiteit uit?

Waarom wissen we neurodiversiteit uit?

Parents with Inconvenient Truths about Trans

Onze samenleving aanbidt schijnbaar het altaar van de diversiteit, maar de genderideologie is eropuit om de werkelijke diversiteit in onze samenleving uit te wissen. Hoe kunnen we diversiteit bevorderen en tegelijkertijd degenen die anders zijn vertellen dat ze gerepareerd moeten worden – dat ze hun lichaam medisch moeten veranderen om heel te zijn?

read more
Hoe trans zijn trans tieners?

Hoe trans zijn trans tieners?

De Standaard
Griet Vandermassen

Wereldwijd noteren genderklinieken een forse toename van jongeren met genderdysforie, in hoofdzaak biologische meisjes. Veel van hen kampen met mentale problemen, zoals angst en depressie, en autisme komt vaak voor. Vreemd genoeg houdt het UZ Gent daar geen cijfers over bij.

read more
“Pano” onderzoekt medische behandeling van trans tieners: grote stijging aanmeldingen, maar ook discussie over juiste aanpak

“Pano” onderzoekt medische behandeling van trans tieners: grote stijging aanmeldingen, maar ook discussie over juiste aanpak

vrt nws – PANO
Lauwke Vandendriessche

Alsmaar meer jongeren willen in transitie met mannelijke of vrouwelijke hormonen. Ook bij het Genderteam van het UZ Gent, zien ze een grote stijging in het aantal behandelingen van minderjarigen. Tegelijk worden Finland, Zweden en Engeland terughoudender omdat ze twijfels hebben bij de veiligheid.

read more
Fel debat over puberteitsremmers en mannelijke/vrouwelijke hormonen: “Wat jullie doen, is een experiment op kinderen”

Fel debat over puberteitsremmers en mannelijke/vrouwelijke hormonen: “Wat jullie doen, is een experiment op kinderen”

vrt nws – PANO
Lauwke Vandendriessche

Er woedt een gepolariseerd debat onder artsen over de inzet van puberteitsremmers en mannelijke of vrouwelijke hormonen bij kinderen met genderdysforie. Door onzekerheden over de veiligheid en effectiviteit worden Zweden, Finland en ook Engeland terughoudender met hormoonbehandelingen bij jongeren.

read more
Zelfmoord en trans-identiteit: mythe en werkelijkheid

Zelfmoord en trans-identiteit: mythe en werkelijkheid

Le Partage
Leor Sapir

Ons wordt verteld dat “genderbevestigende zorg” levens redt, dat kinderen die zich als trans identificeren een groot risico op zelfmoord lopen als ze niet de gewenste medicatie en chirurgie krijgen. Dit is het meest schokkende argument van voorstanders en promotors van transgenderisme.

read more
Affirmation Generation

Affirmation Generation

Panacol Productions Presents

Een diep gravende verkenning in een hedendaags medisch schandaal dat jongeren over de hele wereld strikt. Deze documentaire neemt je mee voorbij de controversiële krantenkoppen, in de authentieke levens van mensen met echte spijt, maar ook met hoop voor de toekomst.

read more
Stop de nieuwe Transgenderwet

Stop de nieuwe Transgenderwet

Wynia’s Week
Bart Jan Spruyt

Een wereld waarin zelfs kinderen jonger dan zestien jaar hun geslacht in hun paspoort kunnen veranderen. Waarin de vrijheid van meningsuiting steeds meer aan banden wordt gelegd. Waarin het onderwijs steeds meer in de ban komt van de LHBTI-agenda, zodat kinderen al op jonge leeftijd worden uitgedaagd om hun geslacht te problematiseren. Waarin het bedrijfsleven ‘diversiteitsquota’ moet halen om nog mee te mogen doen. Willen wij dit – vraagt Bart Jan Spruyt zich af.

read more
De trans-oorlog tegen tomboys

De trans-oorlog tegen tomboys

Compact
Nina Power

Tegenwoordig loopt het jongensachtige meisje het gevaar te horen dat ze “in het verkeerde lichaam is geboren” en wordt ze naar een genderkliniek gebracht. Kinderen op dit pad zetten is duidelijk grotesk kwaad. We hebben een vreselijk verkeerde afslag genomen door farmaceutische bedrijven toe te staan levenslange patiënten te maken van gezonde kinderen.

read more
Steun ons tegen transwetten in het Europees Parlement

Steun ons tegen transwetten in het Europees Parlement

AMANDA
Teken de petitie

De Spaanse oudergroep AMANDA heeft bij het Europees parlement een petitie ingediend, waarin wordt gevraagd om jongeren met genderdysforie niet langer het recht te ontnemen op psychologische begeleiding, en hen te beschermen tegen de huidige aanpak van affirmatieve zorg, met hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen.

read more
Keert het gezond verstand terug in het transdebat?

Keert het gezond verstand terug in het transdebat?

The Spectator
Julie Bindel

De Charity Commission heeft een onderzoek naar Mermaids, een Britse liefdadigheidsinstelling voor “gendervariante en transgender kinderen” ingesteld, na onderzoek door de kranten “The Telegraph” en “Mail”, en na verzoeken van critici die zich zorgen maakten over de bescherming van kinderen.

read more
Joyce activated, issue 27

Joyce activated, issue 27

HELEN JOYCE
Joyce activated, issue 27

Helen Joyce vertelt over de impact van de genderidentiteitsideologie en de sociale besmetting op scholen. Hoe de indoctrinatie van kinderen en de creatie van genderongelijkheid, resulteert in een ware epidemie van transidentificatie van jongeren.

read more
De transitie heeft mijn leven verwoest

De transitie heeft mijn leven verwoest

HP/DE TIJD
Jan Kuitenbrouwer & Renate van der Zee

In Nederland neemt het aantal mensen dat zich meldt bij genderklinieken met twijfels over hun sekse enorm toe. Hoeveel van hen zullen later berouw krijgen van een eventuele ingreep?
Maarten die in transitie ging op zijn zestiende heeft nu spijt van zijn hormonenbehandeling en gezichtsoperatie. ‘Over zelfacceptatie is nooit met mij gesproken.’

read more
Beyond WPATH

Beyond WPATH

Als professionals in de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidswetenschappers en aanverwante organisaties en individuen maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de huidige zorgstandaarden die zijn vrijgegeven door WPATH. We zijn van mening dat WPATH zichzelf in diskrediet heeft gebracht.

read more
Wat ik Jon Stewart zou hebben verteld

Wat ik Jon Stewart zou hebben verteld

Sexology Today!

Jon Stewart interviewde onlangs Leslie Rutledge, de procureur-generaal van Arkansas, over gemedicaliseerde behandelingen van kinderen met genderdysforie. Helaas misten ze allebei informatie die, indien gekend, tot een heel ander gesprek zou hebben geleid.

read more
WPATH uitgelegd

WPATH uitgelegd

Genspect

De langverwachte Standards of Care, versie 8 (SOC8) van de World Professional Association of Transgender Health (WPATH) werden onlangs gepubliceerd tot wijdverbreide schok en ontzetting. De nieuwe aanbevelingen zijn gebaseerd op politiek, niet op wetenschap!

read more
Hoe extreem-rechts ben jij?

Hoe extreem-rechts ben jij?

Unherd

Als je je ook maar enigszins ongemakkelijk voelt en vragen stelt over genderkwesties, of de morele goedheid ervan in twijfel trekt en vasthoudt aan het idee dat we als man en vrouw worden geboren, dan wordt je al spoedig op één lijn geplaatst met extreem-rechts.

read more
Kunnen kinderen daadwerkelijk instemmen met geslachtsoperaties?

Kunnen kinderen daadwerkelijk instemmen met geslachtsoperaties?

Washington Examiner

De transgendergezondheidsorganisatie WPATH zal binnenkort een update van haar richtlijnen voor zorgnormen publiceren. De verwachte veranderingen zijn onder meer de verlaging van de aanbevolen leeftijd voor hormonen en operaties bij minderjarigen. Gelooft iemand echt dat kinderen de lange termijn implicaties van deze beslissingen voor hun lichaam en vruchtbaarheid begrijpen?

read more
Hoe ‘woke’ is Nietzsche?

Hoe ‘woke’ is Nietzsche?

Unherd

Waar we vroeger beweerden dat de werkelijkheid ons bepaalde gegevenheden verschafte, beweren velen nu dat we onszelf kunnen loskoppelen van die gegevenheden, en onszelf kunnen construeren op basis van onze wil alleen. Het voor de hand liggende voorbeeld is het debat over sekse en gender.

read more
Dit kan het grootste medisch schandaal van de eeuw worden

Dit kan het grootste medisch schandaal van de eeuw worden

The Daily Mail

De Britse National Health Service zal de grootste pediatrische genderkliniek ter wereld sluiten. Een onafhankelijke review veroordeelde dat de kliniek “geen veilige en haalbare optie” was omdat de interventies gebaseerd zijn op slecht bewijs en het zorgmodel jonge mensen “een aanzienlijk risico” laat lopen op een slechte geestelijke gezondheid.

read more
Slaat de genderklok door?

Slaat de genderklok door?

De Standaard

In navolging van de Angelsaksische wereld raakt nu ook onze samenleving in de ban van de genderideologie. De kern­gedachte daarachter is de veronderstelling dat er naast ons biologische geslacht ook een ‘genderidentiteit’ bestaat, …

read more
What is a Woman?

What is a Woman?

Een film van Matt Walsh en de Daily Wire. De vraag “Wat is een vrouw” – en het schijnbare onvermogen van hoogopgeleide mensen om dit te beantwoorden – wordt aangeboden als een toegangspoort tot de meer algemene controverse. Walsh bewijst een geweldige dienst door de onsamenhangendheid van genderadvocaten en -activisten in een gemakkelijk te verteren vorm aan de kaak te stellen.

read more
Transgender tieners: een enkele reis

Transgender tieners: een enkele reis

LE FIGARO – Nicolas Ungemuth

In “Irreversible Damage”, een aangrijpend essay dat nooit ideologisch is maar louter feitelijk, laat Abigail Shrier, journaliste bij de Wall Street Journal, zien hoe tieners onder invloed van het internet besluiten van geslacht te veranderen.

read more
We leven in een omgekeerde wereld

We leven in een omgekeerde wereld

BROADVIEW with Lisa Selin Davis

Hoeveel van jullie hebben deze ervaring, waar nieuwsbronnen die je eerder hebt vergruisd de enige bronnen zijn die eerlijk over dit onderwerp berichten? Waar politici wiens beleid je voorheen heeft ontzet, nu het verstandigste …

read more
Als wetenschap ideologie wordt

Als wetenschap ideologie wordt

Tot voor kort waren veel mensen niet vertrouwd met het begrip ‘transgender’, maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen en is dit alom zichtbaar geworden. Zo ook ziet men jaar na jaar het aantal mensen die zich aanmelden in het centrum voor Seksuologie en...

read more

INTERESSANTE LINKS

After Skool

Why Smart People Believe Stupid Things

Waarom slimme mensen domme dingen geloven

Andrew Doyle

This Is The Biggest TRANS Scandal in Human History. - Andrew Doyle

This Is The Biggest TRANS Scandal in Human History

The secret life of gender clinicians

Ze zijn getraind in het beoefenen van ‘hemels bedrog’

Male or Female

Male or Female - There's Nothing In Between

There’s Nothing In Between

TIME TO THINK

Hannah Barnes - Tavistock Clinic

GENDER TRANSFORMATION

Gender Transformation

The Realities About Transgenderism You Are Not Told

Dead Name

Dead Name - Alline Cormier

Film review – about parents of children claiming a cross-sex identity

All aboard

The Human Rights Campaign and the Making of ‘Transgender’ Industry Leaders. Part 1, 2 and 3

Lost in TransNation

Lost in TransNation - Miriam Grossman

Miriam Grossman, M.D.

Puberty Blockers? Gay Teens Aren't Sick!

Puberty Blockers - Gay Teens Aren't Sick

TRAILER

The Detransition Diaries - Saving our sisters - CBC

The Detransistion Diaries – Saving Our Sisters
Release herfst 2022:
Lees meer

TRAILER

Affirmation Generation

Affirmation Generation – The lies of Transgender Medicine: Lees meer

www.gendertwijfel.nl

Reality Girl Zine

Reality Girls

Lesbians United

Understanding Child TransitionEen huiveringwekkende samenvatting van de realiteit van medische en chirurgische “transitie

Helen Joyce

Helen JoyceGendertransitie en de impact ervan op de samenleving

Waar haal je het idee vandaan?

Mass Psychosis

Is het een massapsychose?

Stop corrupting children

Lighthouses of Courage

Lisa Littman

Baanbrekende studie door Dr. Lisa Littman.

The Trans Train 4

Een nieuwe uitstekende aflevering!

Thinspo and Gender Goals

Een verhaal die overtuigend de overeenkomst weergeeft tussen anorexia nervosa en genderdysforie.

Sluiting Genderkliniek Texas

Als de wetenschap verandert moeten genderklinieken volgen.