ARTSEN VERMINKEN  KWETSBARE MENSEN

ARTSEN VERMINKEN KWETSBARE MENSEN

Het Front féministe international, dat 400 verenigingen in 7 landen verenigt, heeft op 19 september 2023 een open brief aan de minister van Volksgezondheid openbaar gemaakt over de verminking van kwetsbare mensen door artsen.

read more
Brusselse moeder: “Ik ben niet religieus of conservatief maar ik heb ook vragen bij de seksuele voorlichting in de klas”

Brusselse moeder: “Ik ben niet religieus of conservatief maar ik heb ook vragen bij de seksuele voorlichting in de klas”

vrt nws
Kristien Amerijckx

Hevig protest de voorbije dagen tegen de verplichte seksuele voorlichting in Franstalige scholen. Dat protest wordt toegeschreven aan streng religieuze ouders, maar volgens Marie Fenaux, zelf moeder van drie kinderen in de lagere school, komt die kritiek niet enkel uit religieuze hoek en was ook haar dochter erg geschokt over wat ze op school te horen kreeg.

read more
“Indoctrinatie” en “ernstige gevolgen”: twee verenigingen gaan in beroep tegen EVRAS

“Indoctrinatie” en “ernstige gevolgen”: twee verenigingen gaan in beroep tegen EVRAS

La Libre
De redatie

De verenigingen L’Observatoire Petite Sirène en Innocence en Danger hebben beroep aangetekend bij de minister van Onderwijs tegen de inhoud van de EVRAS gids.

In hun persbericht hebben de verenigingen het “ideologische en hypergeseksualiseerde karakter van EVRAS aan de kaak gesteld, dat de psycho-affectieve ontwikkeling van leerlingen in gevaar brengt, en wijzen erop dat deze oriëntatie duidelijke juridische overtredingen met zich meebrengt”.

read more
De ‘American Academy of Pediatrics’ offert kinderen op het altaar van de genderideologie

De ‘American Academy of Pediatrics’ offert kinderen op het altaar van de genderideologie

Human Events
Erin Friday

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft een groep kinderartsen een resolutie ingediend met een verzoek aan de American Academy of Pediatrics (AAP) om behandelaanbevelingen te hanteren die op feiten zijn gebaseerd (evidence-based) voor de behandeling van minderjarigen met geslachtsverwarring. Welk excuus zal het AAP dit jaar gebruiken om het meest fundamentele principe van evidence-based geneeskunde te verwerpen?

read more
Anatomie van een medisch schandaal

Anatomie van een medisch schandaal

The Critic
Victoria Smith

Time To Think is een enorm belangrijk boek, niet alleen vanuit het perspectief van de hedendaagse debatten over de medische transitie van kinderen, maar ook om te begrijpen hoe een schandaal in het volle daglicht kan ontstaan.

read more
Waarom wissen we neurodiversiteit uit?

Waarom wissen we neurodiversiteit uit?

Parents with Inconvenient Truths about Trans

Onze samenleving aanbidt schijnbaar het altaar van de diversiteit, maar de genderideologie is eropuit om de werkelijke diversiteit in onze samenleving uit te wissen. Hoe kunnen we diversiteit bevorderen en tegelijkertijd degenen die anders zijn vertellen dat ze gerepareerd moeten worden – dat ze hun lichaam medisch moeten veranderen om heel te zijn?

read more
Hoe trans zijn trans tieners?

Hoe trans zijn trans tieners?

De Standaard
Griet Vandermassen

Wereldwijd noteren genderklinieken een forse toename van jongeren met genderdysforie, in hoofdzaak biologische meisjes. Veel van hen kampen met mentale problemen, zoals angst en depressie, en autisme komt vaak voor. Vreemd genoeg houdt het UZ Gent daar geen cijfers over bij.

read more
“Pano” onderzoekt medische behandeling van trans tieners: grote stijging aanmeldingen, maar ook discussie over juiste aanpak

“Pano” onderzoekt medische behandeling van trans tieners: grote stijging aanmeldingen, maar ook discussie over juiste aanpak

vrt nws – PANO
Lauwke Vandendriessche

Alsmaar meer jongeren willen in transitie met mannelijke of vrouwelijke hormonen. Ook bij het Genderteam van het UZ Gent, zien ze een grote stijging in het aantal behandelingen van minderjarigen. Tegelijk worden Finland, Zweden en Engeland terughoudender omdat ze twijfels hebben bij de veiligheid.

read more
Fel debat over puberteitsremmers en mannelijke/vrouwelijke hormonen: “Wat jullie doen, is een experiment op kinderen”

Fel debat over puberteitsremmers en mannelijke/vrouwelijke hormonen: “Wat jullie doen, is een experiment op kinderen”

vrt nws – PANO
Lauwke Vandendriessche

Er woedt een gepolariseerd debat onder artsen over de inzet van puberteitsremmers en mannelijke of vrouwelijke hormonen bij kinderen met genderdysforie. Door onzekerheden over de veiligheid en effectiviteit worden Zweden, Finland en ook Engeland terughoudender met hormoonbehandelingen bij jongeren.

read more
Zelfmoord en trans-identiteit: mythe en werkelijkheid

Zelfmoord en trans-identiteit: mythe en werkelijkheid

Le Partage
Leor Sapir

Ons wordt verteld dat “genderbevestigende zorg” levens redt, dat kinderen die zich als trans identificeren een groot risico op zelfmoord lopen als ze niet de gewenste medicatie en chirurgie krijgen. Dit is het meest schokkende argument van voorstanders en promotors van transgenderisme.

read more
Affirmation Generation

Affirmation Generation

Panacol Productions Presents

Een diep gravende verkenning in een hedendaags medisch schandaal dat jongeren over de hele wereld strikt. Deze documentaire neemt je mee voorbij de controversiële krantenkoppen, in de authentieke levens van mensen met echte spijt, maar ook met hoop voor de toekomst.

read more
Stop de nieuwe Transgenderwet

Stop de nieuwe Transgenderwet

Wynia’s Week
Bart Jan Spruyt

Een wereld waarin zelfs kinderen jonger dan zestien jaar hun geslacht in hun paspoort kunnen veranderen. Waarin de vrijheid van meningsuiting steeds meer aan banden wordt gelegd. Waarin het onderwijs steeds meer in de ban komt van de LHBTI-agenda, zodat kinderen al op jonge leeftijd worden uitgedaagd om hun geslacht te problematiseren. Waarin het bedrijfsleven ‘diversiteitsquota’ moet halen om nog mee te mogen doen. Willen wij dit – vraagt Bart Jan Spruyt zich af.

read more
De trans-oorlog tegen tomboys

De trans-oorlog tegen tomboys

Compact
Nina Power

Tegenwoordig loopt het jongensachtige meisje het gevaar te horen dat ze “in het verkeerde lichaam is geboren” en wordt ze naar een genderkliniek gebracht. Kinderen op dit pad zetten is duidelijk grotesk kwaad. We hebben een vreselijk verkeerde afslag genomen door farmaceutische bedrijven toe te staan levenslange patiënten te maken van gezonde kinderen.

read more
Steun ons tegen transwetten in het Europees Parlement

Steun ons tegen transwetten in het Europees Parlement

AMANDA
Teken de petitie

De Spaanse oudergroep AMANDA heeft bij het Europees parlement een petitie ingediend, waarin wordt gevraagd om jongeren met genderdysforie niet langer het recht te ontnemen op psychologische begeleiding, en hen te beschermen tegen de huidige aanpak van affirmatieve zorg, met hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen.

read more
Keert het gezond verstand terug in het transdebat?

Keert het gezond verstand terug in het transdebat?

The Spectator
Julie Bindel

De Charity Commission heeft een onderzoek naar Mermaids, een Britse liefdadigheidsinstelling voor “gendervariante en transgender kinderen” ingesteld, na onderzoek door de kranten “The Telegraph” en “Mail”, en na verzoeken van critici die zich zorgen maakten over de bescherming van kinderen.

read more
Joyce activated, issue 27

Joyce activated, issue 27

HELEN JOYCE
Joyce activated, issue 27

Helen Joyce vertelt over de impact van de genderidentiteitsideologie en de sociale besmetting op scholen. Hoe de indoctrinatie van kinderen en de creatie van genderongelijkheid, resulteert in een ware epidemie van transidentificatie van jongeren.

read more
De transitie heeft mijn leven verwoest

De transitie heeft mijn leven verwoest

HP/DE TIJD
Jan Kuitenbrouwer & Renate van der Zee

In Nederland neemt het aantal mensen dat zich meldt bij genderklinieken met twijfels over hun sekse enorm toe. Hoeveel van hen zullen later berouw krijgen van een eventuele ingreep?
Maarten die in transitie ging op zijn zestiende heeft nu spijt van zijn hormonenbehandeling en gezichtsoperatie. ‘Over zelfacceptatie is nooit met mij gesproken.’

read more
Beyond WPATH

Beyond WPATH

Als professionals in de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidswetenschappers en aanverwante organisaties en individuen maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de huidige zorgstandaarden die zijn vrijgegeven door WPATH. We zijn van mening dat WPATH zichzelf in diskrediet heeft gebracht.

read more
Wat ik Jon Stewart zou hebben verteld

Wat ik Jon Stewart zou hebben verteld

Sexology Today!

Jon Stewart interviewde onlangs Leslie Rutledge, de procureur-generaal van Arkansas, over gemedicaliseerde behandelingen van kinderen met genderdysforie. Helaas misten ze allebei informatie die, indien gekend, tot een heel ander gesprek zou hebben geleid.

read more
WPATH uitgelegd

WPATH uitgelegd

Genspect

De langverwachte Standards of Care, versie 8 (SOC8) van de World Professional Association of Transgender Health (WPATH) werden onlangs gepubliceerd tot wijdverbreide schok en ontzetting. De nieuwe aanbevelingen zijn gebaseerd op politiek, niet op wetenschap!

read more
Hoe extreem-rechts ben jij?

Hoe extreem-rechts ben jij?

Unherd

Als je je ook maar enigszins ongemakkelijk voelt en vragen stelt over genderkwesties, of de morele goedheid ervan in twijfel trekt en vasthoudt aan het idee dat we als man en vrouw worden geboren, dan wordt je al spoedig op één lijn geplaatst met extreem-rechts.

read more
Kunnen kinderen daadwerkelijk instemmen met geslachtsoperaties?

Kunnen kinderen daadwerkelijk instemmen met geslachtsoperaties?

Washington Examiner

De transgendergezondheidsorganisatie WPATH zal binnenkort een update van haar richtlijnen voor zorgnormen publiceren. De verwachte veranderingen zijn onder meer de verlaging van de aanbevolen leeftijd voor hormonen en operaties bij minderjarigen. Gelooft iemand echt dat kinderen de lange termijn implicaties van deze beslissingen voor hun lichaam en vruchtbaarheid begrijpen?

read more
Hoe ‘woke’ is Nietzsche?

Hoe ‘woke’ is Nietzsche?

Unherd

Waar we vroeger beweerden dat de werkelijkheid ons bepaalde gegevenheden verschafte, beweren velen nu dat we onszelf kunnen loskoppelen van die gegevenheden, en onszelf kunnen construeren op basis van onze wil alleen. Het voor de hand liggende voorbeeld is het debat over sekse en gender.

read more
Dit kan het grootste medisch schandaal van de eeuw worden

Dit kan het grootste medisch schandaal van de eeuw worden

The Daily Mail

De Britse National Health Service zal de grootste pediatrische genderkliniek ter wereld sluiten. Een onafhankelijke review veroordeelde dat de kliniek “geen veilige en haalbare optie” was omdat de interventies gebaseerd zijn op slecht bewijs en het zorgmodel jonge mensen “een aanzienlijk risico” laat lopen op een slechte geestelijke gezondheid.

read more
Slaat de genderklok door?

Slaat de genderklok door?

De Standaard

In navolging van de Angelsaksische wereld raakt nu ook onze samenleving in de ban van de genderideologie. De kern­gedachte daarachter is de veronderstelling dat er naast ons biologische geslacht ook een ‘genderidentiteit’ bestaat, …

read more
What is a Woman?

What is a Woman?

Een film van Matt Walsh en de Daily Wire. De vraag “Wat is een vrouw” – en het schijnbare onvermogen van hoogopgeleide mensen om dit te beantwoorden – wordt aangeboden als een toegangspoort tot de meer algemene controverse. Walsh bewijst een geweldige dienst door de onsamenhangendheid van genderadvocaten en -activisten in een gemakkelijk te verteren vorm aan de kaak te stellen.

read more
Transgender tieners: een enkele reis

Transgender tieners: een enkele reis

LE FIGARO – Nicolas Ungemuth

In “Irreversible Damage”, een aangrijpend essay dat nooit ideologisch is maar louter feitelijk, laat Abigail Shrier, journaliste bij de Wall Street Journal, zien hoe tieners onder invloed van het internet besluiten van geslacht te veranderen.

read more

INTERESSANTE LINKS

Male or Female

Male or Female - There's Nothing In Between

There’s Nothing In Between

GENDER TRANSFORMATION

Gender Transformation

The Realities About Transgenderism You Are Not Told

Dead Name

Dead Name - Alline Cormier

Film review – about parents of children claiming a cross-sex identity

All aboard

The Human Rights Campaign and the Making of ‘Transgender’ Industry Leaders. Part 1, 2 and 3

Lost in TransNation

Lost in TransNation - Miriam Grossman

Miriam Grossman, M.D.

Puberty Blockers? Gay Teens Aren't Sick!

Puberty Blockers - Gay Teens Aren't Sick

TRAILER

The Detransition Diaries - Saving our sisters - CBC

The Detransistion Diaries – Saving Our Sisters
Release herfst 2022:
Lees meer

TRAILER

Affirmation Generation

Affirmation Generation – The lies of Transgender Medicine: Lees meer

www.gendertwijfel.nl

Reality Girl Zine

Reality Girls

Lesbians United

Understanding Child TransitionEen huiveringwekkende samenvatting van de realiteit van medische en chirurgische “transitie

Helen Joyce

Helen JoyceGendertransitie en de impact ervan op de samenleving

Waar haal je het idee vandaan?

Mass Psychosis

Is het een massapsychose?

Stop corrupting children

Lighthouses of Courage

Lisa Littman

Baanbrekende studie door Dr. Lisa Littman.

The Trans Train 4

Een nieuwe uitstekende aflevering!

Thinspo and Gender Goals

Een verhaal die overtuigend de overeenkomst weergeeft tussen anorexia nervosa en genderdysforie.

Sluiting Genderkliniek Texas

Als de wetenschap verandert moeten genderklinieken volgen.