Detail van foto: Pexels van Alexander Grey

Critical Therapy Antidote

Gepubliceerd op 17 januari 2024
door Peter Jenkins
Origineel: Critical Therapy AntidoteBreaking News: What Future for WPATH as Membership Plummets?

Peter Jenkins is ook lid van Thoughtful Therapists.
Zijn verkennend onderzoek voor het overleg van de Britse overheid over conversietherapie vind je hier: https://thoughtfultherapists.org/scoping-survey-pdf/

De toekomst voor genderbevestigende gezondheidszorg op mondiaal niveau ziet er nogal onzeker uit. Tot voor kort zag het voor WPATH (World Professional Association for Transgender Health) eruit en gedroeg ze zich alsof ze “de toekomst had gezien en die werkt”, om Lincoln Steffens te parafraseren, toen hij in 1919 terugkeerde uit de Sovjet-Unie. Slechts twaalf maanden geleden kondigde WPATH de publicatie aan van haar nieuwe zorgstandaarden (versie 8). Deze waren gericht op het vereenvoudigen en stroomlijnen van het proces van sociale en medische transitie voor kinderen, adolescenten en volwassenen, om “hun lichaam beter af te stemmen op hun genderidentiteit” (Coleman et al, 2022: S31). WPATH kondigde ook eenvoudigweg de ontdekking aan van het bestaan van een nieuwe eunuch-genderidentiteit, die geen verdere rechtvaardiging of discussie leek te vereisen. Vooraanstaande WPATH-leden waren actief en zeer succesvol – vooral in de Amerikaanse rechtbanken – in het bepleiten van de goedkeuring van haar zorgstandaarden en onderzoeksresultaten, om haar gendergeneeskundige trajecten te promoten als de nieuwe professionele consensus.
Het zal de meeste waarnemers dan ook verbazen dat het ledenaantal van WPATH het afgelopen jaar sterk is gedaald (zie: Figuur 1: WPATH individueel lidmaatschap 2023-24).

WPATH membership

Figuur 1: WPATH individueel lidmaatschap 2023-24.
Bron: https://www.wpath.org/member/search

In januari 2023 had WPATH wereldwijd 4.119 leden. Op 4 januari 2024 waren dat er 1.590. Het Amerikaanse lidmaatschap bedroeg 3.104 in januari 2023, vergeleken met 1.234 in januari 2024, wat momenteel 78% van het wereldwijde WPATH-lidmaatschap omvat. Het aantal leden in het Verenigd Koninkrijk is slechts 2% van het totaal aantal leden. Maar ook daar heeft zich een vergelijkbare proportionele daling voorgedaan, van 93 leden in januari 2023 tot 34 in januari 2024 (Merk op: de ledencijfers fluctueren dagelijks op het ledenzoekportaal: https://www.wpath.org/member/search). Als deze cijfers kloppen, betekent dit een enorme daling van het aantal WPATH-leden wereldwijd in de ordegrootte van 60% in een jaar tijd. Dit lijkt een belangrijke ontwikkeling, waarvan de volledige oorzaken en betekenis nog moeten worden opgehelderd.

Waarom staat WPATH nu op zijn achterste poten?

WPATH heeft het afgelopen jaar een aantal grote tegenslagen ondervonden wat betreft zijn professionele status en geloofwaardigheid. Het zogenaamde ‘Nederlandse Protocol’ dat de basis vormt voor het off-label voorschrijven van puberteitsblokkers om het begin van de natuurlijke seksuele rijping bij kinderen en adolescenten te vertragen, is uitgebreid bekritiseerd en ontoereikend bevonden (Biggs, 2022). Er zijn systematische reviews geweest in Europa en ook in de Amerikaanse staat Florida, waarin weinig bewijs van voordeel en mogelijks bewijs van schade werd gevonden in het voorschrijven van puberteitsblokkers voor deze patiëntengroep. De stem van detransitioners, die lange tijd werd genegeerd en afgewezen, is steeds luider en indringender geworden. De media-aandacht voor een tiener die een medische transitie onderging in de VS (“I am Jazz”) heeft zijn vroege triomfalisme verloren en lijkt nu – met de opkomst van een steeds complexere gezinsdynamiek en de beginnende psychische problemen van deze sterpatiënt – te zijn mislukt. De ongeëvenaarde status van WPATH als deskundig advies werd is in een belangrijke zaak voor het 6th Circuit Appeal Court (Hof van Beroep) in de VS resoluut afgewezen. Het is goed mogelijk dat deze zaak nu voor een verdere besluitvorming wordt doorverwezen naar het Amerikaanse Hooggerechtshof (Jenkins, 2023). In het Verenigd Koninkrijk heeft de Interim Cass Review (2022) zich uitgesproken tegen het zorgmodel van de Tavistock Gender Identity Development Service, dat aantoonbaar nauw was beïnvloed door en afgestemd op de WPATH-zorgstandaarden.

Dus al met al heeft WPATH misschien wel een glimp van de toekomst gezien, maar op dit moment loopt het duidelijk niet volgens plan.

Referenties

Biggs, M. (2022) The Dutch Protocol for Juvenile Transsexuals: Origins and Evidence, Journal of Sex & Marital Therapy. DOI: 10.1080/0092623X.2022.2121238
https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2121238

Cass Review (2022) Independent review of gender identity services for children and young people: Interim report. https://cass.independent-review.uk/publications/interim-report/

Coleman, E. et al. (2022) Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. International Journal of Transgender Health. 23:sup1, S1-S259. DOI: 10.1080/26895269.2022.2100644 https://www.wpath.org/publications/soc

Jenkins, P. (2023) Suing for medical transition The case against considering WPATH as a competent reasonable body of expert opinion. Genspect. https://genspect.org/suing-over-medical-transition-the-case-against-considering-wpath-as-a-competent-reasonable-body-of-expert-opinion/

Share This