JIJ BENT HET WONDER
AANSCHOUW JOUW MAGIE
LAAT ALLE OBSTAKELS LOS
EN VIND HET KONINKRIJK IN JOU

Vertaald uit ‘A new heaven and a new earth’
Viveka Weddepohl

OVER ONS

Dit project is gegroeid vanuit een ongeloof en verontwaardiging. Ondanks de lage bewijsbasis als doeltreffende behandeling, verdedigen genderklinieken affirmatie therapie als enige optie. Dit maakt dat er geen ernstig onderzoek gebeurt naar onderliggende oorzaken, en dat zelfidentificatie voldoende is, niettegenstaande recente studies aangeven dat genderdysforie vaak comorbide is. Dit leidt ertoe dat jonge mensen aangespoord worden tot medische transitie, en zo voor het leven worden geschaad.

Mensen worden niet geholpen door hen bij te staan in hun zelfverminking en hen levenslang te medicaliseren, maar moeten beschermd worden tegen zichzelf. Het gebruik van puberteitsblokkers en cross-sekse hormonen houden ernstige risico’s in. Artsen moeten verantwoordelijk worden geacht voor de schade die ze toebrengen.

Wij pleiten ervoor dat genderdysfore mensen de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Het is de taak van de geestelijke gezondheidszorg om deze mensen uit te dagen in hun zelfbeeld, en hen de hand te reiken op de weg naar inzicht in de oorzaak van hun lijden.

Wij stellen ons tot doel, correct en op basis van bewijs te informeren. Alle feiten gerelateerde inhoud, voorzien we waar mogelijk van een bronverwijzing. Als iets blijkt onjuist te zijn, dan zijn we steeds bereid dit te corrigeren.

Wij ondersteunen een samenleving gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid. Ieder heeft het recht om vrij te spreken. Onenigheid is niet gelijk aan haat. Non-conformiteit tussen mannen en vrouwen vinden wij een natuurlijk gegeven. Wij staan open voor homo-, lesbiennes en biseksuele jongeren om hun seksualiteit met vrijheid en acceptatie te verkennen.

Wij erkennen dat het geslacht onveranderlijk en binair is, vrouwelijk en mannelijk, en dat dit voor de overgrote meerderheid, namelijk 99,98% wordt bepaald bij de conceptie, en waargenomen en vastgelegd wordt bij de geboorte. Wij verwerpen de argumentatie dat de zeldzame medische verschillen in seksuele ontwikkeling (DSD’s/intersekse condities) het binaire karakter ervan weerlegt.

Wij werken samen met iedereen die onze zorgen deelt en de genderaffirmatieve zorg in vraag stelt. Wij streven een goede verstandhouding na, delen informatie met elkaar, en trachten gedragen door vele mensen tot positieve resultaten te komen.
Wij maken geen deel uit van een politieke strekking of religieuze groepering. Iedereen die ons wil steunen, of vragen heeft is welkom ongeacht levensbeschouwing of politieke inkleuring. Wij distantiëren ons, en zullen ook geen steun aanvaarden van individuen of groepen die onze waarden niet delen, en of individuen of groepen stigmatiseren. 

Hier ben jij!
In het heilige heden.
Ik kan je niet genezen – niemand anders kan dat – maar ik kan jouw keuze om de gevangenis in je gedachten af te breken, steen voor steen, met je vieren.
Je kunt niet veranderen wat is gebeurd, je kunt niet veranderen wat je hebt gedaan of wat je is aangedaan. Maar je kunt ervoor kiezen hoe je nù leeft. Je kunt ervoor kiezen vrij te zijn.

 

Edith Eva Eger