Dragon Bleu TV
Océan Invisible Productions présente
MAUVAIS GENRE – UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE
Een film van Sophie Robert

Het aantal mensen dat consulteert voor een genderidentiteitsstoornis is in een paar jaar tijd met +5000% toegenomen. Deze golf treft een meerderheid van adolescenten (tussen 15 en 20 jaar) die door volwassenen worden overtuigd dat zij, om hun ware identiteit te vinden, hun lichaam moeten verminken om zich aan te passen aan de stereotypen van het andere geslacht.

Mon genreDe afgelopen vier jaar is de genderideologie in ons hoofd gestampt door documentaires, tv-bladen, films, series en talloze video’s op sociale netwerken.

Deze dagelijkse propaganda verspreidt altijd dezelfde boodschap, altijd in dezelfde richting, zonder enige kritische blik. Onder het mom van het verdedigen van genderdiversiteit bagatelliseert het transactivisme seksuele verminking en sterilisatie van jongeren in psychiatrische nood. Terwijl alle studies bevestigen dat 75 tot 90% van de problemen met genderdysforie vanzelf verdwijnen naarmate ze volwassen worden.

Transactivistische propaganda treft nu een meerderheid van adolescente meisjes en richt zich op steeds jongere kinderen.

Maar 35% van de transjongeren is autistisch en/of ADHD. De meeste van hen hebben een psychiatrische voorgeschiedenis die verband houdt met een verleden van seksueel geweld of verschillende pathologieën, wetende dat 80% van de psychiatrische stoornissen zich voordoen tussen de leeftijd van 15 en 20 jaar.

70% van deze jonge transgenders zijn toekomstige homoseksuelen.

Zij zijn er door deze reactionaire ideologie van overtuigd dat als zij niet voldoen aan de genderstereotypen, zij in het verkeerde lichaam zijn geboren. Daarom moeten ze hun lichaam aanpassen aan het andere geslacht met synthetische hormonen en operaties. Onder de glans van de transactivistische propaganda wordt de sterilisatie van autistische mensen, homoseksuelen en de seksuele verminking van meisjes inclusief, progressief en trendy!

MastectomieDe meeste mensen kijken ontzet en hulpeloos naar deze waan, gemuilkorfd door online pesterijen en extreem agressieve slachtofferpropaganda. Critici worden bestempeld als extreem-rechts, nazistisch, reactionair of “transfoob”, terwijl de meeste kritiek afkomstig is van academici, linkse journalisten en feministen, en gewone burgers.

Er heerst momenteel een klimaat van intellectueel terrorisme dat elk openbaar debat censureert om overal een ideologie op te leggen die volledig losstaat van wetenschap en biologie.

Helaas zwijgt de overheid, terwijl de explosie van verzoeken om seksuele verminking van minderjarigen alle alarmsignalen zou moeten doen afgaan. Op het gebied van de transidentiteit worden besluiten genomen zonder het publiek te raadplegen. De bevolking wordt voor een voldongen feit gesteld.

Ethische psychologen en psychiaters worden gemuilkorfd of zwijgen uit angst om lastig gevallen te worden en bestempeld te worden als reactionair, doodsbang dat een slechte reputatie hun carrière zal schaden. Aan de andere kant zijn de artsen die geld verdienen aan de seksuele verminking van jongeren met psychiatrische pijn buitengewoon spraakzaam, en vinden overal weerklank. Daarom is informatie over transidentiteit systematisch bevooroordeeld.

Ook het ministerie van Onderwijs omarmt – vooral uit onwetendheid – het transactivisme. De propaganda van de genderideologie vindt nu rechtstreeks plaats op scholen, die worden aangemoedigd om de seksuele transitie te bevorderen van jongeren die “niet voldoen” aan de genderstereotypen. Zelfs nu nog, terwijl Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk zich hiervan terugtrekken.

Om al deze redenen is het dringend nodig om de knopen die deze sektarische ideologie in onze hersenen legt los te maken, een stap terug te zetten en de feiten objectief te onderzoeken.

Daarom heb ik besloten deze documentaire te maken: om een volledig en synthetisch journalistiek werk te hebben dat iedereen in staat stelt het reilen en zeilen te begrijpen van de transidentiteitsepidemie die de westerse landen treft, vanuit epidemiologisch, sociologisch, psychologisch en economisch oogpunt.

Uw steun aan dit project is absoluut noodzakelijk.

Gezien het fenomenale onevenwicht van betrokken krachten is de financiering van kritische projecten over transactivisme via de gewone kanalen bijna onmogelijk.

“Mauvais genre – un scandale sanitaire” zal een publiek debat over deze sociale kwestie op gang brengen. Het gaat over het beschermen van kinderen met psychiatrische lijden.

U kunt een essentiële rol spelen: dus bedankt voor uw bijdrage!

Dank dat u deze oproep met anderen deelt, dank dat u de rede en de vrijheid van meningsuiting bevordert, en het objectieve onderzoek van feiten laat prevaleren boven ideologie.

Er is minimaal 15.000 euro nodig om de postproductie van de 90 minuten durende tweede documentaire te voltooien.

De eerste film: Een wereldwijde epidemie

Een wereldwijde epidemie is de eerste film van een driedelige documentaire. Deze eerste film
stelt het algemene probleem aan de orde, belicht de realiteit van deze epidemie en de verschillende factoren die hebben bijgedragen tot deze exponentiële toename. Het belicht het fenomeen van trans-influencers, contaminatie door leeftijdsgenoten, de specifieke kwetsbaarheid van autistische/ADHD-jongeren, jonge homoseksuelen (vooral jonge vrouwen die niet voldoen aan genderstereotypen) en jongeren met een psychiatrische geschiedenis tegenover deze propaganda . Deze film deconstrueert de argumenten van transactivisten en confronteert hen met de realiteit. Het laat zien hoe dit wordt aangestuurd door machtige en goed gesubsidieerde liefdadigheidsinstellingen en een zeer effectieve lobbystrategie uit Angelsaksische landen, die zich over heel West-Europa verspreidt.

De tweede film: Een gezondheidsschandaal

Onderzoekt de hormonale en chirurgische behandelingen die gebruikt worden bij de geslachtsveranderingstherapie, en hun vaak verwoestende bijwerkingen. De film beschrijft het economische model van deze behandelingen, die zonder vergunning voor het in de handel brengen worden toegepast en volledig worden vergoed door de gezondheidszorg, hoewel transactivisten eisen dat transidentiteit volledig wordt losgekoppeld van elke notie van dysforie of psychiatrische pathologie. Vervolgens identificeer ik de actoren van de transindustrie, de economische circuits van geallieerde filantropen, zowel op wereldniveau als in Frankrijk. Met de hulp van twee transpersonen die kritisch staan tegenover de genderideologie, leg ik uit wat autogynefilie is, te onderscheiden van het zeer zeldzame echte transseksualisme, en we zullen zien wat de gevolgen daarvan zijn: de trivialisering van parafilieën die in de openbare ruimte worden opgelegd, zelfs op de lagere school, de criminalisering van elke vorm van kinderbescherming en de opheffing van elke leeftijdsbeperking voor geslachtsveranderende behandelingen die soms zonder toestemming van de ouders worden uitgevoerd, het monddood maken van genderkritische academici, de veralgemening van puberteitsblokkers, en deze angstaanjagende nieuwe “identiteit” die door de wereldwijde lobby van professionals op het gebied van geslachtsverandering wordt verdedigd: het eunuchisme. We zullen ook kijken naar de reeks tegenslagen voor de trans-industrie in Groot-Brittannië.
Met uw steun kan deze tweede film eind december of begin januari worden vertoond.

De derde film: Vampirisme

Ik wil begin 2023 een derde film van 90 minuten maken die de kwestie van het transactivisme belicht vanuit het perspectief van het autogynefiele vampirisme van vrouwenruimtes (toiletten, kleedkamers, pariteitslijsten, clubs, sportwedstrijden, gevangenissen), feministische en lesbische kringen; en de systematische toe-eigening/vernietiging van de grenzen van de kinderbescherming, tot en met de censuur van woorden voor vrouwen en vrouwelijke biologie. Het lijkt me belangrijk om een documentaire te hebben die informatie geeft over deze gecoördineerde aanvallen specifiek op vrouwen en lesbiennes, hun ideologische, religieuze en sektarische onderbouwing, en de compromissen van intellectuelen, media, politieke partijen en politieke figuren met deze regressieve stoomwals.

Home » Mauvais Genre – Een driedeling documentaire over de gender ideologie

Share This