Spiked
Gepubliceerd op 25 oktober 2022
door Jo Bartosch
Orgineel: Spiked The NHS is pushing back against trans ideology

De nieuwe behandelingsrichtlijnen voor ’transkids’ zijn een broodnodige opsteker voor het gezond verstand.

Vorige week ramde het NHS (National Health Service) een dolk in het hart van de trans-ideologie. Dit is een overwinning van de realiteit en het gezond verstand voor de bescherming van kinderen.

Donderdag publiceerde NHS Engeland haar ‘ tussentijdse zorgomschrijving ‘ voor de behandeling van kinderen en jongeren met genderdysforie. Deze voorgestelde richtlijn van het NHS legt de basis voor een grootschalige verandering in de benadering van genderidentiteit, na de verwoestende bevindingen van het tussentijdse Cass-review eerder dit jaar. Er zal een openbare raadpleging plaatsvinden voordat de nieuwe beleidslijnen wordt aangenomen. Deze voorstellen zullen ongetwijfeld een enorme opluchting zijn voor ouders, trans-sceptische professionals en campagnegroepen in het hele land.

De voorgestelde NHS-richtlijn verwerpt een centraal uitgangspunt van de trans-ideologie: het idee dat sommige mensen als ’transgender’ geboren worden.

De voorgestelde NHS-richtlijn verwerpt een centraal uitgangspunt van de trans-ideologie: het idee dat sommige mensen als ’transgender’ geboren worden. In plaats daarvan worden artsen eraan herinnerd dat ‘genderincongruentie bij de meeste prepuberale kinderen niet voortduurt tot in de adolescentie’. Met andere woorden, de meeste ’transkinderen’ groeien er overheen. Het is een fase.

In een nieuwe, holistische benadering zullen autisme en geestelijke gezondheidsproblemen als mogelijke oorzaken worden beschouwd voor wat ‘genderincongruentie‘ noemt. De leidraad adviseert ook dat ‘sociale transitie’ – waaronder het veranderen van de naam van een patiënt, voornaamwoorden of de manier waarop ze zich kleden – niet langer als een ‘neutrale handeling’ moet worden beschouwd. In plaats daarvan wordt erkent dat dit ‘aanzienlijke effecten‘ kan hebben op het ‘psychisch functioneren‘ van een patiënt. Dat betekent dat wat transactivisten ‘affirmatieve zorg‘ noemen, geen vanzelfsprekende aanbeveling is. Bovendien kunnen kinderen of gezinnen die hormonen en puberteitsremmers verwerven uit ‘ongereguleerde bronnen‘ onder toezicht worden geplaatst.

Deze voorgestelde richtlijn maakt duidelijk dat de actuele ‘klinische besluitvorming‘ in de trangenderzorg voor kinderen berust op ‘schaars en niet-overtuigend bewijs‘. Dit omvat klinische beslissingen, zoals het voorschrijven van puberteitremmers, die ‘levenslange gevolgen‘ kunnen hebben. Ook wordt erkend dat het aantal verwijzingen naar de NHS-diensten de afgelopen jaren enorm zijn gestegen, van iets minder dan 250 kinderen in 2011-12 tot meer dan 5.000 vorig jaar. Campagnevoerders hebben voortdurend gewaarschuwd dat deze exponentiële toename van kinderen die zich presenteren als trans – wat voornamelijk voorkomt onder tienermeisjes – aantoont dat trans-identiteit via sociale besmetting wordt verspreid.

Deze voorgestelde richtlijn van het NHS is een rechtvaardiging voor al de ouders en campagnegroepen die al jaren alarm slaan over de trans-ideologie. Te lang heeft de klinische praktijk de grillen van trans-activisten gevolgd in plaats van te steunen op wetenschappelijk bewijs. Zoals Transgender Trend opmerkt, is de ‘ideologische taal‘ die in eerdere zorgspecificaties van het NHS werd gebruikt, vervangen door goede klinische overwegingen en een normale zorgstandaard die consistent is met de andere kinder- en jeugdzorg’. Dit is zoals het altijd had moeten zijn.

Van mensen wordt nu verwacht dat ze hun pijn oplossen door het publiekelijk onthullen van hun angst en met pillen.

Het is niet verwonderlijk dat translobbygroepen op sociale media verbijsterd zijn dat medisch bewijs – in plaats van trans-ideologie – binnenkort terug centraal kan worden gesteld in de patiëntenzorg.

De strijd is niet voorbij. Want hoewel de NHS-behandeling zal veranderen, is het onwaarschijnlijk dat de snelgroeiende sector van ‘ondersteuningsorganisaties voor trans-kinderen‘ haar bedrijfsmodel zal willen veranderen. Lobbygroepen en ngo’s – waaronder Mermaids, GIRES, Educate and Celebrate en Gendered Intelligence – bieden allemaal trainingen aan die met een duidelijke autoriteit beweren dat sommige mensen gewoon als trans geboren zijn. Inderdaad, eerder dit jaar brak Stonewall een lans toen het beweerde dat ‘kinderen reeds vanaf twee jaar hun trans-identiteit herkennen‘.

Transgenderisme zit ook in een bredere sociale context. Er is een drive om elke gemoedstoestand te medicaliseren, van verdriet tot lichamelijk ongemak. Van mensen wordt nu verwacht dat ze hun pijn oplossen door het publiekelijk onthullen van hun angst en met pillen. Op school worden kinderen voortdurende bericht over mogelijke bedreigingen voor hun geestelijke gezondheid .

Hoe goedbedoeld ook, het resultaat is niet een vermindering van ongelukkige studenten, maar een enorme toename van verwijzingen naar de toch al overbelaste geestelijke gezondheidszorg. En als je kijkt naar een door jongeren geleid social-mediaplatform, zoals TikTok, dan zie je tieners trots hun psychiatrische diagnoses en favoriete voornaamwoorden verklaren – net zoals een eerdere generatie hun trouw aan boybands zou hebben gezworen. Trans-identiteiten zijn eenvoudigweg labels die aan kinderen worden aangeboden om hun groeipijnen te verhullen.

De voorgestelde richtlijnen van de NHS is ongetwijfeld goed nieuws voor jongeren en hun gezinnen. Degenen die al lang campagne voeren voor de bescherming van kinderen, kunnen terecht een zeldzame overwinning vieren. Maar deze voorstellen zullen vrijwel zeker op hevig verzet stuiten. Trans-ideologie heeft zich ingebed in praktisch elke instelling in het maatschappelijk middenveld. En er zijn veel goed verbonden groepen die er belang bij hebben de mythe van het ’transgenderkind’ te promoten. We hebben nog een lange weg te gaan.

Jo Bartosch is een journaliste die campagne voert voor de rechten van vrouwen en meisjes.

Origineel

Spiked The NHS is pushing back against trans ideology

Lees meer

Home » De NHS dringt de trans-ideologie terug

Share This