Foto door Alexander Grey op Pexels

vrt nws

In het Verenigd Koninkrijk krijgen minderjarigen die worstelen met hun genderidentiteit geen puberteitsremmers meer voorgeschreven in ziekenhuizen. Dat heeft de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) in Engeland beslist. Er is niet genoeg bewijs of de remmers wel efficiënt werken en of ze wel veilig zijn.

Puberteitsremmers zullen in Engeland vanaf nu alleen nog te verkrijgen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. De beslissing komt er na een onafhankelijk onderzoek naar genderbehandelingen.

Een paar jaar geleden, in 2022, deed de Britse arts Hilary Cass hier ook al onderzoek naar. Ook zij stuitte toen op weinig wetenschappelijk bewijs of de behandeling wel veilig is. Cass riep op voor een hervorming van het zorgmodel voor kinderen met gendergerelateerde problemen.

Wat zijn puberteitsremmers?

Puberteitsremmers of hormoonblokkers zijn geneesmiddelen die worden gebruikt om de puberteit bij kinderen uit te stellen. Hierdoor ontwikkelt een kind géén lichamelijke puberteitskenmerken. Een biologisch meisje krijgt dan geen borsten of bredere heupen en gaat niet menstrueren. Een biologische jongen krijgt geen lagere stem, baardgroei of grotere penis.

Vaak werden de remmers voorgeschreven aan kinderen die zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam. Onderzoek naar langetermijneffecten op welzijn, hersenontwikkeling, cognitief functioneren, vruchtbaarheid, organisme en seksueel functioneren is beperkt.

Huidige behandelingen

Door de nieuwe regelgeving mogen ziekenhuizen de remmers alleen nog voorschrijven aan patiënten die nog bezig zijn aan een behandeling. In Engeland nemen nu iets minder dan 100 minderjarigen puberteitsremmers. Hun behandelingen kunnen niet zomaar worden stopgezet. Zij mogen hier dus nog mee doorgaan.

De Nationale Gezondheidsdienst in Engeland wil het gebruik van de remmers doen afnemen. Zo liet het NHS op een bijeenkomst weten dat de remmers alleen nog “voor wetenschappelijk onderzoek en voor uitzonderlijke gevallen zullen worden voorgeschreven”.

“We zijn altijd duidelijk geweest dat de veiligheid en het welzijn van kinderen het allerbelangrijkste is, dus we zijn blij met dit baanbrekende besluit van de Nationale Gezondheidsdienst”, zegt minister van Gezondheid Maria Caulfield. “Het stoppen van het routinematig voorschrijven van puberteitsblokkers zal ervoor zorgen dat de zorg gebaseerd is op bewijs en deskundig klinisch advies, én in het belang van het kind is.”

Pano Trans tieners
Pano
Fel debat over puberteitsremmers en mannelijke/vrouwelijke hormonen: “Wat jullie doen, is een experiment op kinderen”
wo 29 mrt 2023

Polarisatie

Zoals bij alle ethische onderwerpen zijn er voor- en tegenstanders. Ook rond de puberteitsremmers is er hevig gediscussieerd. Die discussie begon vorig jaar al toen zowel Zweden als Finland en Engeland terughoudender werden met de hormoonbehandelingen bij jongeren.

Sommigen zijn helemaal niet te vinden voor de behandelingen en vinden de nieuwe regeling van de Engelse gezondheidsdienst nog te soft. Zij willen een totaal verbod op het gebruik van puberteitsremmers. Voorstanders zeggen dan weer dat het onethisch is om jongeren die mentaal lijden, medicatie te ontzeggen.

Share This