Gepubliceerd op 6 maart 2024

Persbericht Environmental Progress: The WPATH Files

Uitgelekte informatie van WPATH (World Professional Association for Transgender Health) onthult wijdverbreide pseudowetenschappelijke chirurgische en hormonale experimenten en medische wanpraktijken op adolescenten en kwetsbare volwassenen. 

Leden van de World Professional Association of Transgender Health (WPATH) laten zien dat ze geen rekening houden met de langetermijnresultaten voor patiënten, ondanks dat ze zich bewust zijn van de slopende en mogelijk fatale bijwerkingen van cross-sekse hormonen en andere behandelingen.

De ‘WPATH Files’ bevestigen dat wat ‘genderzorg’ wordt genoemd noch wetenschap, noch geneeskunde is, zegt Michael Shellenberger, aan wie de bestanden zijn gelekt.

The WPATH Files

Full WPATH Files and report

 Alle links, samenvatting

Persbericht Environmental Progress

4 maart 2024

Nieuw gelekte dossiers van de leidende mondiale transgendergezondheidszorgorganisatie hebben onthuld dat de artsen die bepalen hoe ‘gendergeneeskunde’ over de hele wereld wordt gereguleerd en beoefend, consequent de medische ethiek en geïnformeerde toestemming schenden. De bestanden, die zijn gelekt vanuit de World Professional Association for Transgender Health (WPATH), zijn vandaag gepubliceerd door de in de VS gevestigde denktank ‘Environmental Progress’.

WPATH wordt wereldwijd beschouwd als de toonaangevende wetenschappelijke en medische autoriteit op het gebied van ‘gendergeneeskunde’ en de afgelopen decennia hebben haar zorgstandaarden vorm gegeven aan de richtlijnen, het beleid en de praktijken van overheden, medische verenigingen, openbare gezondheidszorgstelsels en privéklinieken over de hele wereld.

Uit de WPATH-bestanden blijkt echter dat de organisatie niet voldoet aan de normen van evidence-based geneeskunde, en dat leden vaak discussiëren over geïmproviseerde behandelingen. De leden zijn zich er volledig van bewust dat kinderen en adolescenten de levenslange gevolgen van ‘genderbevestigende zorg’ niet kunnen bevatten, en in sommige gevallen hun ouders ook niet, vanwege een gebrek aan gezondheidsvaardigheden.

De WPATH-bestanden laten zien dat wat ‘genderzorg’ wordt genoemd noch wetenschap noch geneeskunde is”, zegt Michael Shellenberger, president en oprichter van ‘Environmental Progress’. “De experimenten zijn niet gerandomiseerd, dubbelblind of gecontroleerd. Het is geen geneeskunde, want de eerste regel is dat je geen schade toebrengt. En daarvoor is geïnformeerde toestemming nodig.”

De onbewerkte bestanden zijn gepubliceerd in een rapport met de titel The WPATH Files: Pseudoscientific surgical and hormonal experiments on children, adolescents, and vulnerable adults, dat een analyse bevat van journalist Mia Hughes die de WPATH-bestanden in de context plaatst van de best beschikbare wetenschap over genderdysforie.

‘Environmental Progress’ heeft alle bestanden aan het einde van het rapport beschikbaar gesteld om te lezen. De gelekte bestanden bevatten screenshots van berichten van het interne berichtenforum van WPATH uit de periode 2021 tot 2024 en een video van een interne paneldiscussie. Alle namen zijn geredigeerd, met uitzondering van enkele WPATH-leden van publieke betekenis, zoals Dr. Marci Bowers, een Amerikaanse gynaecoloog en chirurg die voorzitter is van WPATH, en de Canadese pediatrische endocrinoloog Dr. Daniel Metzger.

In de WPATH-dossiers laten de leden zien dat ze geen rekening houden met de gevolgen op lange termijn voor de patiënt, ondanks het feit dat ze op de hoogte zijn van de slopende en mogelijk fatale bijwerkingen van geslachtsveranderende hormonen en andere behandelingen. Uit berichten in de dossiers blijkt dat patiënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen, zoals schizofrenie en dissociatieve identiteitsstoornis, en andere kwetsbaarheden zoals dakloosheid, toestemming krijgen om in te stemmen met hormonale en chirurgische ingrepen. Leden wijzen de zorgen over deze patiënten van de hand en karakteriseren inspanningen om hen te beschermen als onnodige ‘poortbewaking’.

Uit de dossiers blijkt duidelijk dat artsen en therapeuten zich ervan bewust zijn dat ze minderjarigen levensveranderende behandelingen aanbieden die ze niet volledig kunnen begrijpen. WPATH-leden weten dat puberteitsblokkers, hormonen en operaties onvruchtbaarheid en andere complicaties zullen veroorzaken, waaronder kanker en bekkenbodemdisfunctie. Toch overwegen ze levensveranderende medische interventies voor jonge patiënten, waaronder vaginoplastie voor een 14-jarige en hormonen voor een 13-jarige met een ontwikkelingsachterstand.

De WPATH-bestanden laten ook zien hoe ver medische experimenten in de gendergeneeskunde al zijn gevorderd, met discussies over chirurgen die ‘nullificatie’ en andere extreme lichaamsaanpassing en uitvoeren om lichaamstypes te creëren die in de natuur niet bestaan.

Een groeiend aantal medische en psychiatrische professionals zegt dat de bevordering van pseudowetenschappelijke chirurgische en hormonale experimenten een wereldwijd medisch schandaal is dat te vergelijken is met grote incidenten van medische wanpraktijken in de geschiedenis, zoals lobotomieën en ovariotomieën.

“Activistische leden van WPATH weten dat de zogenaamde ‘genderbevestigende zorg’ die zij verlenen kan resulteren in levenslange complicaties en onvruchtbaarheid en dat hun patiënten de implicaties niet begrijpen, zoals verlies van seksuele functie en het vermogen om een ​​orgasme te ervaren. ”, aldus Shellenberger. “Deze gelekte bestanden tonen overweldigend bewijs dat de professionals binnen WPATH weten dat ze geen toestemming krijgen van kinderen, adolescenten en kwetsbare volwassenen, of hun verzorgers.”

‘Environmental Progress’ heeft elk WPATH-lid vermeld in de dossiers, evenals andere leden waarvan de namen zijn geredigeerd, aangeschreven om hun opmerkingen te bevestigen en een recht op antwoord aan te bieden. Twee mensen reageerden: één bevestigde dat de aan hen toegeschreven opmerkingen juist waren, en een ander ontkende hun opmerkingen niet, maar weerlegde de interpretatie ervan door ‘Environmental Progress’. Dat ‘Environmental Progress’ leden via e-mail had bereikt, bleek later uit opmerkingen op het interne berichtenforum van WPATH.

Wat heeft België met WPATH te maken?

Op 5 maart 2024 waren 17 van de momenteel 2500 leden van WPATH Belgen, waaronder Guy T’Sjoen afdelingshoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent.

Joz Motsmans coördinator van het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent is post-president van het EPATH, de Europese afdeling van de WPATH. Voorheen was hij coördinator van het Transgender Infopunt.

Het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent werkt volgens de internationale richtlijnen van de Standards of Care (WPATH).

 

Meer informatie over het WPATH-schandaal

De WPATH-bestanden bewijzen dat genderzorg bestaat uit ongereguleerde en pseudowetenschappelijke experimenten met kinderen, adolescenten en kwetsbare volwassenen, die de geschiedenis zal ingaan als een van de ergste medische schandalen.

Share This