The Spectator

Gepubliceerd op 1 oktober 2022
door Julie Bindel
Origineel: The SpectatorIs sanity returning to the trans debate?

Het tij keert zich tegen Mermaids

Eindelijk staat Mermaids, naar eigen zeggen, de Britse liefdadigheidsinstelling voor “gendervariante en transgender kinderen”, in de schijnwerpers. Na onderzoek door de kranten The Telegraph en Mail en na verzoeken van critici die zich zorgen maken over de bescherming van kinderen, heeft de Charity Commission een onderzoek ingesteld naar de naleving van de regelgeving en hebben ze de verantwoordelijken van de organisatie aangeschreven.

Wanneer en hoe is het aanvaardbaar geworden om kinderen vol te pompen met schadelijke hormonen en gezonde lichaamsdelen te verwijderen in plaats van hen therapie aan te bieden?

Uit het onderzoek bleek dat Mermaids borstbanden heeft aangeboden aan meisjes van naar verluidt zo jong als 13, ondanks het feit dat kinderen zeiden dat hun ouders tegen de praktijk waren. Inbinden kan vaak ademhalingsmoeilijkheden, rugpijn en gebroken ribben veroorzaken. Ook is aan het licht gekomen dat kinderen online zijn “gefeliciteerd” omdat ze zich als transgender identificeerden door medewerkers en vrijwilligers van het online helpcentrum van deze instelling, waarbij tieners werd verteld dat puberteitsblokkers veilig zijn en “volledig omkeerbaar”. Toen The Telegraph contact opnam met Mermaids over haar beleid inzake het inbinden van borsten, zei deze dat ze “een schadebeperkend standpunt” innam dat het gebruik van een inbinder met veiligheidsinstructies beter was dan dat kinderen voor “onveilige praktijken” zouden kiezen of dysforie zouden ondervinden.

Mermaids heeft in totaal een half miljoen pond gekregen van de Nationale Loterij, en is geprezen door mensen als Emma Watson, Jameela Jamil en zelfs Harry en Meghan. Met andere woorden, de liefdadigheidsinstelling heeft krachtige aanhangers en acht zich al heel lang ongenaakbaar. Starbucks deed een inzamelingsactie voor hen, meer dan 40 scholen nodigden hen uit om leraren en kinderen voor te lichten over ‘genderidentiteit’, en een aantal bedrijven sponsoren de liefdadigheidsinstelling.

Ik vraag me af hoe de beroemdheden die geld en steun aan Mermaids hebben gegeven zich nu voelen? Zal iemand van hen de moed en integriteit hebben om toe te geven dat ze misleid werden? En hoe zit het met de bedrijven en overheidsinstanties die het nodig vonden om een organisatie te prijzen die het standpunt heeft verdedigd dat sommige kinderen in het verkeerde lichaam worden geboren? Waarom is de door Mermaids verkondigde ideologie door haar legioenen aanhangers zonder onderzoek aanvaard?

Er bestaat niet zoiets als een trans kind. Mermaids pleit hartstochtelijk voor de beschikbaarheid van puberteitsblokkers voor kinderen, ondanks het toenemend bewijs dat deze een veelheid aan schade kunnen veroorzaken. De overgrote meerderheid van degenen die blokkers voorgeschreven krijgen, nemen later cross-over hormonen (hormonen van de andere sekse).

Dat we nu op het punt staan om erkenning te krijgen is een schrale troost, gezien het aantal verwoeste levens door onomkeerbare medische ingrepen bij kinderen.

In een ver verleden werden lobotomieën uitgevoerd op mensen met geestelijke ziekten en psychoses, en vandaag de dag krijgen noodlijdende kinderen te horen dat ze vastzitten in een verkeerd lichaam en dat medicatie en operaties de oplossing zijn. Wanneer en hoe is het aanvaardbaar geworden om kinderen vol te pompen met schadelijke hormonen en gezonde lichaamsdelen te verwijderen in plaats van hen therapie aan te bieden?

Ik zat op school met een jongen die, als reactie op het vreselijke misbruik dat hij thuis meemaakte, begon te geloven dat hij een piraat was. Als dit vandaag was, en nu rondliep en verklaarde dat hij Long John Silver was, zou men hem dan een operatie aanbieden om zijn oog te verwijderen en zijn hand te vervangen door een haak?

De ironie wil dat Mermaids deels in de schijnwerpers is komen te staan omdat zij beslisten om een zaak aan te spannen tegen de LGB Alliance, waarbij zij beweren dat de Alliance in feite geen liefdadigheidsinstelling is die is opgericht om lesbiennes, homoseksuele mannen en biseksuelen te steunen – maar eerder om Mermaids zelf in diskrediet te brengen en op te heffen. De LGB Alliance zou “geen liefdadigheidsdoeleinden hebben”. Ik was in de rechtszaal tijdens het kruisverhoor van Mermaids en haar medestander, en hoorde luid en duidelijk haar afwijzing van het feit dat seks onveranderlijk is. Voor Mermaids en haar lakeien is het enige wat nodig is om zich te identificeren en te leven als het andere geslacht een innerlijk “gevoel” van genderidentiteit. De getuigen verklaarden dat trans mannen mannen zijn, en trans vrouwen vrouwen. Ze leken zich geen zorgen te maken over het feit dat het aantal meisjes dat zich bij klinieken als de Tavistock GIDS aanmeldt en beweert een transjongen te zijn, met meer dan 4000% is toegenomen.

In een recent tussentijds rapport over de Tavistock GIDS werd aanbevolen de kliniek op termijn te sluiten, omdat een groot deel van de “behandeling” in de kliniek uitsluitend gericht was op het bevestigen van de trans-identiteit van een kind en niet op het onderzoeken van aanverwante zaken zoals geestelijke gezondheidsproblemen, autistische stoornissen en misbruik binnen het gezin.

Ik nam voor het eerst contact op met Mermaids in 2003, toen ik onderzoek deed naar het begrip “transkinderen”, en ze keerden me de rug toe. Vele andere personen en organisaties die zich ernstige zorgen maakten over de praktijken van Mermaids, hebben zich uitgesproken en zijn als gevolg daarvan bestempeld als dwepers en transfoben. Dat we nu op het punt staan om erkenning te krijgen is een schrale troost, gezien het aantal verwoeste levens door onomkeerbare medische ingrepen bij kinderen, die als ze therapeutisch ondersteund werden, gewoon lesbisch of homoseksueel zouden zijn geweest.

Share This