The Federalist

Gepubliceerd op 1 februari 2023
door Ashley Bateman
Origineel: The FederalistThe Whole Transgender Industry Is Founded On Two Faulty Studies

Twee onderzoeken die aan de basis lagen van de transgender-industrie in de VS hadden nooit mogen worden geaccepteerd door de professionele gemeenschap.

Twee Nederlandse onderzoeken die het grote succes van “genderbevestigende” medische interventies bij jongeren aanprijzen, zijn door deskundigen van de Society for Evidence-Based Gender Medicine als slecht onderzoek beschouwd.

Als deze studies vandaag waren gepubliceerd, zou het onderzoek zijn erkend als van zeer lage kwaliteit.

In het rapport “The Myth of ‘Reliable Research’ in Pediatric Gender Medicine“, eerder deze maand gepubliceerd, beschrijven onderzoekers hoe de studies uit 2011 en 2014 die de basis vormden voor de transgender-industrie in de VS nooit hadden mogen worden geaccepteerd door de professionele gemeenschap, omdat ze “onaanvaardbaar” tekortschoten ten opzichte van moderne onderzoeksnormen. De studies leidden tot een wereldwijde beweging van ten onrechte benoemde “affirmatieve zorg”, resulterend in hormoonexperimenten op jongeren en, in sommige gevallen, onomkeerbare verminking.

De Nederlandse studies vertoonden verschillende grote gebreken, aldus het rapport. De auteurs van de studies registreerden alleen de gevallen met de beste resultaten, concludeerden zonder bewijs dat genderdysforie uitsluitend verdween als gevolg van puberteitsblokkers en cross-seks hormonen, en verzuimden de risico’s van de ingrepen goed te onderzoeken, met desastreuze gevolgen.

Het American College of Pediatricians reageerde op 25 januari in een persbericht op het rapport en riep organisaties op om “de huidige protocollen voor genderdysfore kinderen te heroverwegen”.

“De hele pediatrische transgender-industrie is gebaseerd op deze twee Nederlandse onderzoeken” vertelde Michelle Cretella, direct voormalig uitvoerend directeur van ACPeds en woordvoerster van de adviesraad van Advocates Protecting Children. “Dit open access rapport is cruciaal omdat het de frauduleuze basis van de pediatrische transgender geneeskunde in de Verenigde Staten blootlegt.”

De Nederlandse studies waren zo fundamenteel voor de Amerikaanse organisaties dat de eerste pediatrische genderkliniek in de Verenigde Staten werd geopend door Dr. Norman Spack, een pediatrische endocrinoloog die overtuigd was van de noodzaak van “genderbevestigende” interventies na een bezoek aan de Nederlandse artsen die ze publiceerden, aldus Cretella.

Maar als deze studies vandaag waren gepubliceerd, concluderen de auteurs, zou het onderzoek zijn erkend als van zeer lage kwaliteit en zou het gebruik van puberteitsblokkers, cross-seks hormonen en chirurgie bij verwarde kinderen en jonge volwassenen in een algemene medische omgeving niet zijn aangemoedigd.

Geen bewijs voor genetische oorzaak

Nadat mensen geslachtsveranderende operaties hebben ondergaan … willen ze meer operaties. Het is heel duidelijk dat ze nog steeds genderdysforie hebben. Het idee dat ze worden ‘genezen’ door positieve zorg is een artefact, een mythe.

Het rapport waarin deze studies worden bekritiseerd, is gepubliceerd in het Journal of Sex and Marital Therapy, en de auteurs E. Abbruzzese, Stephen B. Levine en Julia W. Mason hebben jarenlange ervaring met het bestuderen van de zogenaamde genderidentiteit. Levine werkt sinds 1974 als psychiater op dit gebied.

In maart 2022 begonnen Levine en zijn co-auteurs hun bezorgdheid te uiten over de Nederlandse studies. De wetenschappers publiceerden “Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults” om de beperkingen van de studies te karakteriseren. Het in januari gepubliceerde rapport is een vervolg op dat eerste rapport.

“We hadden geen vooringenomenheid, we reageren gewoon op en proberen de beperkingen van de studies te verwoorden,” vertelde Levine me. “We doen schade aan een onbekend percentage kinderen, en de gegevens die dit werk ondersteunen pakken het probleem niet echt aan. De echte vraag is wat er gebeurt met deze kinderen als ze in de 20 en 30 zijn.”

Jongeren die hormonaal en chirurgisch zijn “getransformeerd” hebben grote belemmeringen voor hun geluk en productiviteit op latere leeftijd, aldus Levine.
“Nadat mensen geslachtsveranderende operaties hebben ondergaan … willen ze meer operaties,” aldus Levine. “Het is heel duidelijk dat ze nog steeds genderdysforie hebben. Het idee dat ze worden ‘genezen’ door positieve zorg is een artefact, een mythe.”

Hormoon- en chirurgische behandelingen, en daaropvolgende medische ingrepen, doen veel mensen veronderstellen dat dit een “medisch probleem” moet zijn, maar “we hebben geen enkel bewijs dat dit genetisch bepaald is,” zei Levine.

“Het is niet omdat we een hormoonbehandeling hebben, dat er een hormonaal defect in de persoon is,” zei hij. “Mensen geloven, ten onrechte, dat er een genetische, vooraf bepaalde factor is, maar we hebben geen genetische oorzaak kunnen vinden.”

Culturele, interpersoonlijke, psychologische en ontwikkelingsfactoren dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van iemands gedrag, aldus Levine. Genderdysforie kan een psychosociaal probleem zijn.

Vertekende, ongecontroleerde studies

Hoewel er in de Nederlandse studies sprake was van een ‘selectie bias’ en meerdere, ongecontroleerde variabelen, werden zij in de VS breed toegepast.

Miljardaire elites promoten trans-ideologie boven waarheid in alle openbare instellingen en mediaplatforms, en [in Amerika] resulteert een ernstige cancel cultuur in alles van ernstige intimidatie en doxing tot het beëindigen van iemands carrière.

“De Nederlandse onderzoekers namen alleen gezonde kinderen uit ondersteunende en redelijk gezonde gezinnen,” zei Levine. “Ze screenden de kinderen zorgvuldig, dus als ze grote ontwikkelingsproblemen hadden werden ze niet in het onderzoek betrokken. Maar in de VS … heeft de overgrote meerderheid van deze kinderen een geschiedenis van psychiatrische problemen voordat ze genderdysforie ontwikkelden. De Nederlanders wezen deze kinderen af van hun onderzoek.”

De Nederlandse studie had aanvankelijk 196 deelnemers en zette er slechts 70 in het protocol. Slechts 55 voltooiden vervolgens het protocol.

Naast het selectie vooroordeel was de studie ook ongecontroleerd.

“Wijselijk gaven de Nederlanders deze kinderen en hun families voortgezette psychotherapie tijdens dit protocol,” zei Levine. “Zijn de positieve resultaten die ze vonden te danken aan de psychotherapie, verbetering naarmate ze ouder werden, of bevestigende zorg? Dit is een ongecontroleerde studie. Ze kunnen geen conclusies trekken over wat wat veroorzaakte. Maar de wereld nam dit aan als wetenschappelijk bewijs.”

In de VS begonnen ROGD jongeren die zelfs niet voldeden aan de basiscriteria van het Nederlandse onderzoek, interventies te ondergaan in kinderklinieken, waarbij artsen de studies als rechtvaardiging gebruikten.

Bovendien was er, toen de Nederlanders met dit project begonnen, ook veel minder aandacht voor autisme, zei Levine. Een zeer groot percentage van deze kinderen die naar Amerikaanse inrichtingen zijn gekomen, bevinden zich volgens Levine in het autismespectrum.

Moedige kinderartsen hebben zich verzet

ACPeds artsen spreken zich al jaren uit tegen seksuele misvorming en medisch ingrijpen bij jongeren met genderdysforie.

“Er zijn een handvol artsen binnen ACPeds en in het hele land die de moed en deskundigheid hebben om zich over dit onderwerp uit te spreken,” zei Cretella. “Als we dat kunnen doen in een omgeving die openstaat voor dialoog, krijgen we veel waardering en bevestiging van zowel collega-artsen als leken.”

De meeste collega’s, zei Cretella, waardeerden het standpunt van ACPeds, en erkenden dat de onderzoeken die medische interventies bij genderdysfore jongeren bevestigen waarschijnlijk gebrekkig of nep waren; maar velen van hen vreesden hun baan te verliezen om zich uit te spreken tegen transgender interventies.

“Trans-interventies zijn big money,” zei Cretella. “Miljardaire elites promoten trans-ideologie boven waarheid in alle openbare instellingen en mediaplatforms, en [in Amerika] resulteert een ernstige cancel cultuur in alles van ernstige intimidatie en doxing tot het beëindigen van iemands carrière.”

Gelukkig zijn er tekenen dat een gezonde medische ethiek het wint van de junk wetenschap, aldus Cretella.

Het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Finland omarmden al vroeg transgender interventies voor jongeren, en die zijn inmiddels van koers veranderd. Frankrijk heeft aangedrongen op een grotere voorzichtigheid.

In de Verenigde Staten heeft Gouverneur Ron DeSantis, R-Fla., zijn administratie gewezen op de basis van medische ethiek en in het belang van kinderen met geslachtsverwarring is psychotherapie de aangewezen wetenschap, zei Cretella.

Momenteel proberen ongeveer 13 andere staten soortgelijke wetgevende inspanningen.

Share This