La Libre Belgique

Twee verenigingen willen een herontwerp van de gids

Op maandag 11 september hebben twee verenigingen beroep aangetekend bij de minister van Onderwijs tegen de inhoud van de gids voor relationeel, emotioneel en seksueel onderwijs (EVRAS), die vorige week is aangenomen. Dit bestaat uit een activiteit van twee uur die wordt gegeven aan leerlingen van het 6e basisonderwijs en het 4e middelbaar onderwijs.

In hun persbericht hebben de verenigingen L’Observatoire Petite Sirène en Innocence en Danger het “ideologische en hypergeseksualiseerde karakter van EVRAS aan de kaak gesteld, dat de psycho-affectieve ontwikkeling van leerlingen in gevaar brengt, en wijzen erop dat deze oriëntatie duidelijke juridische overtredingen met zich meebrengt”.

De twee verenigingen wijzen met de vinger naar de Franse Gemeenschap: “Het is duidelijk dat ze met de huidige versie van de gids het doel nastreeft om leerlingen te indoctrineren en dus niet bijdraagt tot hun psycho-affectieve ontwikkeling”.

De verzoekers benadrukken verschillende punten in hun persbericht, waaronder het uitwissen van het biologische geslacht ten gunste van het gender, de bagatellisering en bevordering van ‘transidentiteit’ (“zonder rekening te houden met de ernstige onomkeerbare psychologische en fysieke gevolgen van een dergelijke keuze”) en anti-wetenschappelijke verklaringen die kinderen doen geloven “dat interseksualiteit een keuze is” en dat kinderen “zich vanaf hun geboorte bewust zijn van hun seksualiteit”.

Ze benadrukken ook de schending van verschillende bepalingen van het wetboek van strafrecht, in het bijzonder het introduceren van “pornografie” of “prostitutie” op een neutrale manier voor minderjarigen die daar niet mee instemmen”.

Het doel van hun aanpak is “de huidige versie van de EVRAS gids van juli 2023, substantieel te wijzigen”. Om dit te bereiken willen de verzoekers dat de huidige versie van de gids wordt “bevroren” en opnieuw wordt bewerkt door specialisten in de geestelijke gezondheidzorg van minderjarigen.

Share This