De Franse president Emmanuel Macron tweette in januari: “Jezelf zijn is geen misdaad”
toen hij een nieuwe wet tegen “conversietherapie” verwelkomde.
Critici van deze wet zijn van mening dat het risico bestaat dat gender aanpassingen medisch wordt verankerd.

Gender Clinic News
Gepubliceerd op 9 april 2022 – GCN
Bernard Lane – Australische journalist op het gebied van genderklinieken.


Een Franse medische organisatie heeft alarm geslagen over een epidemie-achtige toename van het aantal jongeren dat hormoonrecepten aanvraagt

De hoofdlijnen

De Franse Nationale Academie voor Geneeskunde heeft zich aangesloten bij de internationale trend om te waarschuwen tegen de medicalisering van geslachtsverandering bij minderjarigen.

De Academie, die de Franse regering adviseert over gezondheidszaken, waarschuwt artsen voor de epidemieachtige toename van het aantal minderjarigen dat hormoonbehandelingen wil ondergaan, het risico van overdiagnose en de mogelijke rol van onderdompeling in de sociale media.

Grote medische voorzichtigheid is geboden bij kinderen en adolescenten, gezien de psychologische kwetsbaarheid van deze bevolkingsgroep“, aldus De Academie in een verklaring die vorige maand door een meerderheid van haar leden werd gesteund.

De Academie zegt dat hormoonbehandelingen en operaties die bekend staan als “genderbevestigingszorg” – waarvan de resultaten bedoeld zijn om het lichaam van het andere geslacht na te bootsen dat gewenst wordt door jongeren die zich als transgender identificeren – kunnen leiden tot “talrijke nadelige gevolgen en zelfs ernstige complicaties [waaronder] het risico op onvruchtbaarheid”.

Er wordt gewezen op de behoefte aan psychologische steun voor jongeren en gezinnen, en ouders wordt geadviseerd “waakzaam” te blijven ten aanzien van het buitensporige gebruik van sociale media door hun kinderen.

De Academie verwijst naar het besluit dat het Astrid Lindgren Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het gerenommeerde Karolinska Medisch Complex in Stockholm, in mei 2021 heeft genomen om het routinematige gebruik van puberteitsremmers en cross-seks hormonen voor minderjarigen stop te zetten.

Het gezag van De Academie is eerder moreel dan juridisch, maar haar optreden wordt gezien als belangrijk in het groeiende publieke debat over genderklinieken voor jongeren in Frankrijk.

Hun oproep tot voorzichtigheid zou van invloed kunnen zijn op de bijwerking van een medisch-juridische richtlijn over de behandeling die de Franse Hoge Autoriteit voor de Volksgezondheid aan het opstellen is.

Opmerking: Bij langere verhalen zal ik proberen ze in twee delen op te splitsen: een samenvatting, ‘De hoofdlijnen’, voor lezers die de essentie willen begrijpen, en ‘De details’, voor degenen die tijd hebben om de kleine lettertjes te lezen. BL

De details

De eminente Franse psychiater en onderzoeker, professor Bernard Golse, prees het standpunt van De Academie voor Geneeskunde als “wijs“.

“Eindelijk [hebben we] een positie van voorzichtigheid en luisteren in een tijd van haast en media-exploitatie,” vertelde professor Golse, voormalig hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Necker ziekenhuis voor kinderen in Parijs, aan GCN.

De eerste consultaties in de genderkliniek voor minderjarigen begonnen in 2013 in de Parijse ziekenhuizen Pitié-Salpétrière, Fondation Vallée en Robert Debré, volgens advocaat Dr. Aude Mirkovic, een specialist in familierecht en bio-ethiek.

Verscheidene andere grote Franse steden hebben sindsdien klinieken geopend, maar er zijn geen betrouwbare gegevens over patiënten beschikbaar, en sceptici van medicalisering worden aangevallen als “transfoob“.

In 2013 werden in de Parijse regio Île-de-France ongeveer 10 jongeren per jaar doorverwezen, maar vandaag zijn dat er meer dan 10 per maand, hoorde men op een conferentie in 2021.

Dr. Mirkovic, juridisch directeur van de organisatie juristes pour l’enfance, zegt dat recente berichten in de media schatten dat er ongeveer 600-700 minderjarigen worden gevolgd door gespecialiseerde ziekenhuizen.

Als we de raadplegingen die plaatsvinden in de negen andere ziekenhuizen buiten Parijs erbij optellen, kunnen we schatten dat er momenteel in Frankrijk meer dan duizend kinderen worden gevolgd“, zei zij.

Dit cijfer is echter alleen voor kinderen in ziekenhuizen.

Dr. Mirkovic zegt dat er “een echte propaganda voor trans-identiteit onder kinderen” is geweest, bevorderd door mainstream kranten en TV-stations, gekoppeld aan de trans-invloed van sociale media en schoolbezoeken door activisten.

Het geringste voorbehoud tegen deze zogenaamde zelf-bevestigende transidentiteit wordt al snel als ’transfoob’ bestempeld“, zegt zij.

Zij zegt dat de tussenkomst van De Academie voor Geneeskunde ten gunste van voorzichtigheid “zeer waardevol” is voor groepen zoals die van haar, die kinderen en adolescenten trachten te beschermen tegen het gemedicaliseerde idee van een “gender-utopie“.

Zij hoopt dat deze nieuwe houding de weerstand zal helpen breken tegen een vrij en open debat over een kwestie die kwetsbare kinderen aangaat.

Iedereen kan zijn eigen mening vormen, maar het is noodzakelijk dat de mensen toegang hebben tot de werkelijkheid en niet tot de geïdealiseerde beelden die door de verhalen van activisten worden opgeroepen”.

Richtlijn in het geding

Het standpunt van De Academie voor Geneeskunde wordt gezien als een belangrijke correctie op een emotionele en onevenwichtige campagne in Frankrijk ter bevordering van gender-geneeskunde bij minderjarigen.

Het standpunt komt op het juiste moment, aangezien de Franse nationale gezondheidsautoriteit, die onafhankelijk wetenschappelijk advies verstrekt aan overheidsinstanties, momenteel haar medisch-juridische gids “Het medisch beheer van transseksualiteit” uit 2009 herziet.

Het zal moeilijk zijn voor de deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van de richtlijnen, om de bezorgdheid van De Academie voor Geneeskunde te negeren, volgens psychiater Claire Squires, hoofddocent aan de Universiteit van Parijs.

Ze moeten voorzichtiger zijn, met wat ze zeggen [in de richtlijn]“, vertelde Dr Squires aan GCN.

Dr. Squires is een van de 50 medische, juridische en onderwijsdeskundigen, feministen en intellectuelen die in september 2021 een opiniestuk in het Franse nieuwsblad L’Express ondertekenden, waarin zij protesteerden tegen de genderideologie en “de ontvoering van de kindertijd“.

De ondertekenaars van het artikel, verbonden aan een waakhondgroep met de naam La Petite Sirène, betoogden dat het valse idee van “zelfverklaarde genderidentiteit” kinderen op een levenslang pad van medicalisering zou zetten, een normale ontwikkeling van de adolescentie zou verhinderen en in strijd zou zijn met de biologische realiteit.

Dr. Squires zei dat ‘La Petite Sirène’ de nationale gezondheidsautoriteit had gevraagd om deel te nemen aan de ontwerp-richtlijn, maar geen antwoord had gekregen.

De groep heeft echter voor volgende maand een vergadering gepland met enkele leden van het comité van de autoriteit over de nauwer omschreven kwestie van “sociale problemen” in verband met genderdysforie bij jongeren.

Volgens Dr. Squires is het standpunt van De Academie voor Geneeskunde een belangrijke uitdaging voor de perceptie dat puberteitsremmers een gebruikelijke behandeling zou zijn.

Maar volgens haar is het standpunt van De Academie zwak in vergelijking met het nieuwe beleid van de Zweedse Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn dat puberteitsremmers en cross-seks hormonen alleen mogen worden gegeven in “uitzonderlijke” gevallen, die niet zijn onderzocht.

Het is niet duidelijk wat De Academie bedoelt met “grote voorzichtigheid“, zegt Dr Squires.

Groot scherm

De groep ‘La Petite Sirène’ werd vorig jaar opgericht naar aanleiding van de vertoning van de documentaire Petite Fille (2020), die het eerste serieuze debat over “transkinderen” in Frankrijk op gang bracht.

De film portretteert de 8-jarige Sasha, een biologische jongen die zich identificeert als meisje, bij wie genderdysforie wordt vastgesteld, een vorm van onbehagen die voortkomt uit een gevoel van conflict tussen het biologische geslacht en een innerlijk gevoel van “genderidentiteit“.

Deze diagnose, waarvan de volgende stap het toedienen van puberteitsremmers zou zijn, lijkt te zijn gesteld zonder een grondig psychologisch onderzoek van het kind en zijn familie, aldus de groep ‘La Petite Sirène’.

Men kan geloven dat Sasha ervan droomt een meisje te zijn; men betwijfelt of hij begrepen heeft wat puberteitsremmers zijn“, luidt een commentaar dat door ‘La Petite Sirène’ is geplaatst.

De waakhondgroep roept clinici op “gevoelig te zijn voor het ontwikkelingsproces van de kindertijd en de adolescentie en de tijd te nemen alvorens een medische behandeling aan te geven“.

Dr. Squires zegt dat de groep ‘La Petite Sirène’ zal samenwerken met l’Institut contemporain de l’enfance die vorig jaar werd opgericht door psychiater professor Golse als een middel voor onderwijs, onderzoek en belangenbehartiging.

We beginnen ons te organiseren“, zegt Dr Squires. De groep ‘La Petite Sirène’ heeft ook samengewerkt met het internationaal Society for Evidence Based Gender Medicine (SEGM).

Overzicht van het onderzoek

Aan een studie van pediatrische endocrinologen van het ‘Robert Debré’ ziekenhuis in Parijs over de periode 2013-21 namen 216 adolescenten deel, van wie twee derde biologische meisjes waren die zich als jongens identificeerden.

Men neemt aan dat de combinatie van puberteitsremmers en cross-seks hormonen patiënten kunnen steriliseren. Afhankelijk van leeftijd en geslacht zijn sommige procedures voor vruchtbaarheidsbehoud experimenteel, zonder bevestigd succes bij mensen.

Zes mannen en acht vrouwen in het ziekenhuis – 6,5% van de groep – probeerden hun vruchtbaarheid te behouden.

Een paper uit 2018, gepubliceerd in het European Journal of Endocrinology, waarvan de Franse clinicus Laetitia Martinerie hoofdauteur is, beweert dat de effecten van puberteitsremmers (GnRH-agonisten) “volledig omkeerbaar” zijn.

Als de adolescent niet langer een hormonale overgang wenst te ondergaan, kan de behandeling worden stopgezet en wordt de fysiologische puberteit hervat“, zegt zij.

In dit artikel wordt erkend dat de medische resultaten op lange termijn voor adolescenten die puberteitsremmers gebruiken gevolgd door cross-seks hormonen, onbekend zijn.

Dit overzichtsartikel wordt aangehaald door De Franse Academie voor Geneeskunde

Een bommetje

Dr. Mirkovic, van de vereniging juristes pour l’enfance, is van mening dat het artikel in L’Express het effect had van een kleine bom, omdat het aantoonde dat veel bekende mensen, van verschillende afkomst en politieke overtuiging, hun meningsverschillen opzij hadden gezet om kinderen te verdedigen.

De groep “La Petite Sirène” publiceerde een meer gedetailleerde verklaring van haar bezorgdheid op haar website, die meer dan 400 ondertekenaars uit een breed scala van disciplines aantrok.

Professor Céline Masson en Dr. Caroline Eliacheff, psychoanalytici en auteurs van een nieuw boek getiteld La Fabrique de l’enfant-transgenre, hebben betoogd dat hormonale en chirurgische geslachtsverandering bij minderjarigen “het eerste grote gezondheidsschandaal van de 21e eeuw” zou kunnen zijn.

Professor Masson en Dr. Eliacheff hebben hun handtekening gezet onder het artikel in L’Express, evenals de eminente kinderpsychiater en psychoanalyticus Dr. Christian Flavigny.

Volgens hem is de verklaring van De Academie dubbelzinnig en wordt het probleem van kinderen met geslachtsverwarring niet onderkend en is het onbedoelde gevolg ervan, de bekrachtiging van hormonale en chirurgische transitie.

De reden is dat de psychologie [door De Academie] wordt benaderd als de noodzakelijke begeleiding van het lijden van jongeren [die een medische behandeling krijgen], en niet als een ondersteuning om dit lijden te begrijpen, en dus op te lossen“, zei Dr. Flavigny, voormalig directeur van kinder- en jeugdpsychiatrie in het Salpêtrière ziekenhuis in Parijs.

Dr. Flavigny – auteur van Aider les enfants « transgenres »: Contre l’américanisation des soins – zegt dat De Academie voor Geneeskunde het Amerikaanse activistische idee van “genderbevestiging” heeft onderschreven.

Hij zegt dat de vertaling van “gender” in het Frans als “le genre” misleidend is; het juiste woord zou zijn “le sexe” – en dit kan niet worden “toegewezen“, alsof woorden alleen de biologische werkelijkheid dicteren.

Seks is een lichamelijk feit, en wat er bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid op het spel staat, is dat het kind in staat is om zich het lichaam toe te eigenen als zijn of haar eigen lichaam“, vertelde hij aan GCN.

Dit impliceert de bevruchting van het mannelijke voor de jongen, en het vrouwelijke voor het meisje, gebaseerd op de complexe relaties met de ouders, vooral met de ouder van hetzelfde geslacht van het kind.

Volgens hem is de Franse psychologische cultuur in staat de complexiteit van dit proces en de verwarring van kinderen te begrijpen, terwijl simplistische activisten ten onrechte beweren dat deze kinderen “in het verkeerde lichaam geboren zijn“.

Maar Dr. Flavigny stelt dat de Franse wet en het ministeriële beleid, vooral met betrekking tot het onderwijs, het “verkeerde pad” van de medische transitie ondersteunen, en het voor psychologen moeilijk maken om gedesoriënteerde jongeren te ondersteunen in het aanvaarden van het sekse-gebonden lichaam dat de natuur hen heeft gegeven.

In januari heeft Frankrijk als laatste land op de lijst een wet aangenomen tegen “conversie therapie“, die pogingen strafbaar stelt “om iemands werkelijke of waargenomen seksuele geaardheid of geslachtsidentiteit te veranderen of te onderdrukken“.

Critici van deze wetten zeggen dat ze misleidend zijn en het risico in zich dragen dat gender aanpassingen medisch worden verankerd door het afschaffen van ethische en verkennende psychotherapie voor jonge mensen die hun geslacht in twijfel trekken.

Een internationale dimensie

De nieuwe en zeer strenge reglementering van de geneeskunde voor minderjarigen in Zweden is niet de enige internationale referentie die De Franse Academie voor Geneeskunde gebruikt om haar oproep tot voorzichtigheid te ondersteunen.

Ter illustratie van de epidemie-achtige verspreiding van genderdysforie onder adolescenten noemt De Academie het ‘Royal Children’s Hospital’ in Melbourne, waar het aantal patiënten groeide van één in 2003 tot bijna 200 nu.

In feite onderschat De Academie de toename van één nieuw geval in 2003 tot meer dan 800 in 2021. In de tien jaar voorafgaand aan vorig jaar zijn nieuwe verwijzingen 100-voudig toegenomen. [Opmerking: in een eerdere versie van dit bericht stond dat er “één nieuwe verwijzing was in 2013”, in plaats van in 2003].

De Franse Academie maakt ook melding van de moeilijkheden die Tavistock, een genderkliniek voor minderjarigen in het Verenigd Koninkrijk, heeft ondervonden.

De zaak die tegen de Tavistock-kliniek was aangespannen door de-transitioner Keira Bell werd ook gevolgd door de Franse professionals van de waakhondgroep ‘La Petite Sirène’.

De Academie beweert dat verslaving aan sociale media de drijvende kracht is achter “een zeer aanzienlijk deel” van de toename van het aantal minderjarigen in genderklinieken, zoals het paper uit 2018 over “Rapid-Onset Gender Dysphoria” (ROGD) van de Amerikaanse volksgezondheidsonderzoeker Dr. Lisa Littman aanhaalt, waarin de mogelijke rol van sociale beïnvloeding online en via vriendengroepen op school wordt besproken.

Sinds de oproep van De Academie tot voorzichtigheid heeft de Karolinska-genderkliniek voor minderjarigen in Stockholm een officiële kennisgeving gedaan van de ernstige schade die is geleden door patiënt “Leo“, een biologische vrouw die zich als man identificeert en osteoporose ontwikkelde na vier jaar puberteitsremmers te hebben geslikt. Het Zweedse televisieprogramma “Mission: Investigate”, het team achter de serie “Trans Train“, heeft melding gemaakt van verscheidene gevallen van letsel in de Karolinska-kliniek.

Verantwoordelijke volwassenen

Dr. Mirkovic van juristes pour l’enfance verklaarde dat volgens de Franse wet de toestemming van de ouders vereist is voor de medische transitie van een minderjarige, en dat de toestemming van de minderjarige ook wordt geregistreerd als hij of zij in staat is aan de beslissing deel te nemen.

Maar zij zei dat de toestemming van een bekwaam kind alleen niet voldoende is en “volwassenen niet ontslaat van hun eigen verantwoordelijkheid“.

Als het kind de ouders ooit de schuld geeft van de medische procedures en behandelingen, kunnen zij zich niet verschuilen achter de toestemming van het kind“, zegt zij.

Dit betreft zowel de ouders als de artsen, die verantwoordelijk kunnen worden gesteld als het kind op een dag spijt krijgt van de ondernomen acties.

Dr. Mirkovic zei dat haar groep niet-politiek en niet-religieus is en de rechten van het kind wil verdedigen, bijvoorbeeld door aan de wetgeving te werken of gerechtelijke stappen te ondernemen.

Zij zegt dat de groep de tel is kwijtgeraakt van het aantal persartikelen en uitzendingen waarin de geslachtsverandering voor minderjarigen wordt voorgesteld als de “weg naar geluk“.

Deze programma’s roepen emoties op omdat deze kinderen en adolescenten erg ontroerd zijn“, zei ze.

Het probleem is niet waar deze kinderen om vragen, het probleem is de reactie van volwassenen op deze verzoeken.”

In de media wordt duidelijk de boodschap uitgedragen dat goede ouders de transreis van hun kinderen steunen, met inbegrip van medische behandeling.”

Wij denken dat het een leugen is om een kind te laten geloven dat een jongen een meisje kan worden, of dat een meisje een jongen kan worden.”

Een jongen wordt geen meisje door hormonen, en je kunt een meisje niet in een jongen veranderen door haar borsten te verwijderen.”

Het is de verantwoordelijkheid van volwassenen om kinderen te helpen zichzelf te accepteren en, indien mogelijk, ze lief te hebben zoals ze zijn, niet zoals ze zichzelf voorstellen te zijn.

Noot: GCN vroeg commentaar aan de European Professional Association for Transgender Health, de in Parijs gevestigde belangengroep Inter-LGBT, Dr. Martinerie en het Royal Children’s Hospital in Melbourne.

Origineel: GCN – La médecine de genre présente un « risque de stérilisation »

Home » Gender geneeskunde houdt “risico op sterilisatie” in

Share This