Videoconferentie met Caroline ELIACHEFF en Céline MASSON op 17 maart 2022 – Franstalig

De auteurs Caroline ELIACHEFF en Céline MASSON ontcijferen de ideologie van de gender zelfbeschikking in een boek dat zopas verschenen is: La fabrique de l’enfant-transgenre.

“In de Verenigde Staten, maar ook in Europa, nemen de verzoeken om geslachtsverandering bij kinderen en vooral bij adolescenten al enkele jaren toe.”

Frankrijk wist er een paar jaar aan te ontsnappen, maar wordt sinds de laatste vijf jaar, nu ook getroffen door deze golf, een golf die wij allen met duizelingwekkende snelheid in gezinnen en scholen om ons heen zien grijpen.

Het is duidelijk, zoals Caroline Eliacheff en Céline Masson briljant uitleggen, dat “het gewicht van de LGBTQI-cultuur en de invloed van sociale netwerken nieuwe zichtbaarheid hebben gegeven aan het gevoel geboren te zijn in het ‘verkeerde lichaam‘.

De uitingen van deze invloeden zijn uiteenlopend. Zij variëren van het kind van tien jaar dat zijn of haar lichaam afwijst omdat hij of zij het ziet veranderen, tot tieners die zichzelf ervan overtuigen dat al hun kwalen maar één verklaring hebben: geboren zijn in het verkeerde lichaam, met als enige oplossing van geslacht veranderen.
Maar het houdt ook de overtuiging in van een meerderheid van de jongere generatie dat het zich onderscheiden, zichzelf aannemen een vrouw of man te zijn, een vervlogen tijdperk is…

Een ongekende vorm van seksestrijd die deel uitmaakt van de ontkenning van de twee seksen.

Opgemerkt moet worden dat momenteel in onze scholen sommige leraars en belanghebbenden de kinderen, soms vanaf de kleuterschool, voorhouden dat het geslacht geen fataliteit is. Dat een jongetje een meisje kan zijn als hij dat wil, en dat hij later van geslacht kan veranderen. Dat het mogelijk is.
Vaak dagen deze leden ons uit. Ze vertellen ons: “maar het is een nevenverschijnsel?

Kon dit alles maar een onbelangrijke gril zijn, een modeverschijnsel…
Naast de psychische en lichamelijke gezondheid van kinderen en jongeren voor hun eigen integriteit, zijn deze ook van invloed op hun relaties met anderen en de wereld op een cruciaal moment in hun ontwikkeling. Een te snel genomen beslissing zal de mensen die ze zijn voor de rest van hun leven onomkeerbaar veranderen.

Kunnen wij lijdzaam toezien hoe de gemeenschappelijke basis van onze identiteit als vrouwen en mannen afbrokkelt?
Natuurlijk niet, en daarom waarschuwen de psychoanalytici Caroline Eliacheff en Céline Masson in een heilzaam boek voor de excessen van het “transgenderisme” onder minderjarigen.
SOS Éducation zet zich in voor deze essentiële strijd om kinderen te beschermen tegen ideologieën die hun diepste identiteit aantasten door misbruik te maken van de kneedbaarheid van hun jeugdige leeftijd, zonder rekening te houden met hun werkelijke leed.
In de dialoog met andere verenigingen, in Frankrijk en Zwitserland, slaagt SOS Éducation erin om gedocumenteerde en grondige informatie te verspreiden om het bewustzijn te vergroten en zo veel mogelijk gezinnen en onderwijspersoneel te informeren over dit uiterst gevoelige onderwerp.

Samen delen wij de overtuiging dat de beste praktijk voor het helpen en ondersteunen van kinderen die twijfelen aan hun genderidentiteit zijn:

  • Goed luisteren en waakzaam wachten;
  • Een diepgaande studie, door rigoureuze professionals, naar de oorsprong van het gevoel van incongruentie;
  • Het nauwkeurig onderzoeken van de emotionele en ontwikkelingsbronnen die het gevoel van lijden van het kind kunnen verklaren.

Ter gelegenheid van de uitgave van hun boek “La fabrique de l’enfant-transgenre”, hebben de auteurs onze uitnodiging aanvaard om met u, ouders, leerkrachten, schoolhoofden en bedrijfsleiders, grootouders … die direct of indirect met dit fenomeen worden geconfronteerd, van gedachten te wisselen.
SOS Éducation organiseert deze exclusieve ontmoeting met Caroline Eliacheff en Céline Masson, per videoconferentie op 17 maart om 20.30 uur. Ook leden van het comité van de Zwitserse vereniging AMQG (Association pour une approche mesurée des questionnements de genre chez les jeunes) zullen hieraan deelnemen.
De twee auteurs zullen uw vragen beantwoorden en u tips geven voor een weloverwogen aanpak van de genderproblematiek bij minderjarigen.

Het aantal plaatsen is beperkt en de videoconferentie zal niet worden opgenomen, om de vrijheid van meningsuiting voor iedereen te garanderen.
Dus reserveer nu uw plaats door hier te klikken.

Caroline Eliacheff is kinderpsychiater en psychoanalytica. Zij is de auteur van talrijke boeken waaronder Le Temps des victimes, met Daniel Soulez Larivière (Albin Michel).
Céline Masson is psychoanalytica, hoogleraar aan het Centrum voor de Geschiedenis van Samenlevingen, Wetenschappen en Conflicten (UPJV), en auteur van Crise des repères identitaires, race, sexe, genre (ed.), uitgegeven door Hermann.
Caroline Eliacheff en Céline Masson coördineren Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent – La Petite Sirène.

Mis deze videoconferentie niet ‘Hoe minderjarigen beschermen tegen transgendermisbruik?

• Waar: een Zoom-link zal u 3 dagen voor het evenement worden toegestuurd
• Wanneer: donderdag 17 maart 2022 van 20.30 tot 22.00 uur.
Home » Hoe minderjarigen beschermen tegen transgendermisbruik?

Share This