GenderDissentSmall
Transition your Body, Destroy your Mind

Verander je lichaam, vernietig je geest

Hoe gender affirmatieve chirurgie de hersenen van vrouwen aantast

Gender affirmatieve zorg” is een winstgevende en groeiende tak van de geneeskunde (131,4 miljoen dollar in 2019), maar vanwege de vaak niet gediagnosticeerde psychische co-morbiditeit van de patiënten, de dominantie van de genderideologie in de samenleving en de cultuur, en de dubieuze ethiek van de behandelingen, is er nog veel onbekend of verdoezeld. Er is veel informatie beschikbaar over de voor- en nadelen van deze behandelingen, maar er is weinig gezegd over de studies die aantonen dat de geïnduceerde menopauze, die onvermijdelijk is na de chirurgische verwijdering van de oestrogeenproducerende eierstokken (ovariëctomie), kan leiden tot dementie op jonge leeftijd, een verwoestende aandoening voor de patiënt en een enorme last voor de samenleving.

Het is twijfelachtig dat wanneer een meisje of vrouw voor het eerst op het idee komt dat ze man zou willen worden, ze denkt aan de gevolgen op lange termijn voor haar gezondheid. Ze heeft waarschijnlijk eerder de “genderdoelen” voor ogen die worden vermeld in de WPATH ‘Standards of Care’ voor vermannelijking:

Bij FtM-patiënten worden de volgende lichamelijke veranderingen verwacht: een diepere stem, vergroting van de clitoris (variabel), groei van gezichts- en lichaamsbeharing, stoppen van de menstruatie, atrofie van het borstweefsel, en een lager percentage lichaamsvet in vergelijking met de spiermassa.

De medische interventies (“affirmatieve zorg“) die nodig zijn om deze effecten te bereiken, vereisen de inname van exogeen testosteron in hoeveelheden die gevaarlijk zijn voor het vrouwelijk lichaam. (Voor een interessant onderzoek naar deze effecten is deze “trans“-gerichte website het bekijken waard: https://www.gires.org.uk/should-trans-men-have-a-hysterectomy/). Hoewel ze misschien niet aan haar “transitie” begint met de gedachte dat ze van haar eierstokken af zou willen zijn, in de “vrouw-naar-man transitie” (FtM), zal ze waarschijnlijk op een bepaald moment in haar metamorfose een ovariëctomie ondergaan. Sommige ovariëctomieën worden uitgevoerd om electieve of preventieve redenen, waaronder: het stoppen van geslachtsinvaliderende menstruatie en onaangename uitstrijkjes, het verlagen van de noodzaak van een gevaarlijke dosering van testosteron, het elimineren van het risico op eierstok-, baarmoeder- en baarmoederhalskanker en het elimineren van de mogelijkheid van zwangerschap.

Wat de reden ook is, een ovariëctomie is geen pretje; er zijn reële gevolgen aan het verwijderen van de oestrogeenproducerende vrouwelijke geslachtsklieren, zoals een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en sterfte door allerlei oorzaken. Deze boodschap wordt echter vaak opzettelijk verdoezeld voor de FtM-gemeenschap.

Hoewel er verschillende neveneffecten kunnen optreden na het verwijderen van de eierstokken bij vrouwen die testosteron gebruiken en vrouwen die dat niet doen, zullen ze allemaal een geïnduceerde menopauze doormaken. De veranderingen in het vrouwelijk lichaam na de natuurlijke menopauze (gemiddelde leeftijd 51 jaar) zijn bekend: osteoporose, verhoogd risico op hart- en vaatziekten, geheugenverlies en andere geneugten van het ouder worden. Wat gebeurt er wanneer de menopauze wordt opgewekt bij een betrekkelijk jonge vrouw? Na een ovariëctomie dalen de hormoonspiegels binnen 24 uur sterk. Deze vrouwen melden ernstiger symptomen dan vrouwen die een natuurlijke menopauze hebben doorgemaakt, waaronder depressie en angst. Alarmerend is dat veel studies ook “significante lineaire trends van toenemend risico” hebben aangetoond, namelijk dat hoe jonger de vrouw is wanneer de menopauze wordt opgewekt, hoe groter haar kans is op het ontwikkelen van cognitieve en motorische stoornissen.

Volgens deze studie uit 2019 van onderzoekers aan de universiteiten van Toronto en Noord-Brits Columbia:

… significante cognitieve achteruitgang wordt gezien bij het vergelijken van cognitie voor en na de operatie bij jongere vrouwen met geïnduceerde menopauze, met name op het gebied van verbaal geheugen en globale cognitie. Het risico op cognitieve stoornissen is verhoogd bij vrouwen die voor hun 49e in de menopauze komen, vergeleken met de referentievrouw, waarbij het risico toeneemt naarmate de operatie op jongere leeftijd plaatsvindt. Hoe vroeger de leeftijd van de geïnduceerde menopauze, hoe steiler de cognitieve achteruitgang, met name in episodisch en semantisch geheugen. Ook worden hogere niveaus van biomarkers voor de ziekte van Alzheimer (AD) geassocieerd met een jongere leeftijd bij operaties. Vrouwen die voor hun veertigste in de menopauze komen, ongeacht het type (geïnduceerde of POI), hebben een slechter verbaal en visueel geheugen in vergelijking met vrouwen met een spontane menopauze.

Een recente studie van de Shandong University bevestigt dat de menopauze vóór de leeftijd van 40 jaar een 35% grotere kans op dementie met zich meebrengt. De implicaties voor de FtM-gemeenschap, die vaak menopauze-inducerende operaties krijgen op jonge leeftijd (23,9±13,8 jaar in deze 2018-studie van 159.736 hysterectomieën uitgevoerd op FtM’s tussen 2013-2016) zijn ernstig.

Een studie uit 2012 waarin 2 cohortstudies werden vergeleken, toonde aan dat hoe meer gynaecologische operaties vrouwen ondergingen, hoe groter het risico op cognitieve stoornissen, en zij stelden als oorzaak een oestrogeentekort. Inderdaad, uit de Deense studie: “Hysterectomie met unilaterale ovariëctomie verhoogde het risico met 110%, en hysterectomie met bilaterale ovariëctomie verhoogde het risico met 133%”. Zelfs zonder de andere complicaties zou cognitieve stoornis voldoende moeten zijn om een persoon op andere gedachten te brengen. Studies tonen aan dat vrouwen kunnen worden behandeld met oestrogeen om de negatieve effecten van een ovariëctomie tegen te gaan; dit is echter waarschijnlijk geen optie voor vrouwen die proberen voor man door te gaan en van plan zijn de rest van hun leven testosteron te blijven gebruiken. Dus wat gebeurt er met de relatief jonge vrouwen die te maken krijgen met een snelle cognitieve achteruitgang?

Wanneer dementie mensen treft die jonger zijn dan 65, heet het jongdementie. Omdat het voor artsen moeilijker te herkennen is, kan het worden aangezien voor depressie of andere aandoeningen, en de diagnose wordt vaak uitgesteld. Mensen met jongdementie verliezen veel. Ze kunnen een jong gezin hebben met personen ten laste voor wie ze niet meer kunnen zorgen als ze stoppen met werken of autorijden. Ze hebben een slechte algemene gezondheid. Er kunnen financiële verantwoordelijkheden zijn waaraan niet meer kan worden voldaan, zoals een hypotheek of studiefonds. Zij kunnen hulp nodig hebben bij de basis levensbehoeften, zoals eten, verzorging en het begrijpen van hun omgeving.

 

The FTM path to young onset dementia

Zij zijn bijzonder geïsoleerd, aangezien de overgrote meerderheid van dementiepatiënten senioren zijn, en wellicht een plaats nodig hebben in een verzorgingstehuis met speciale dementieafdelingen. Deze ziekte vordert ook sneller bij de jongere bevolking. Uit deze studie van 2019 blijkt dat de levensverwachtingmet 51% daalt voor mannen en met 59% voor vrouwen in vergelijking met de levensverwachting van de algemene bevolking in dezelfde leeftijdsgroepen“. De gevolgen hiervan voor de samenleving kunnen ernstig zijn.

In 1994 bedroegen de financiële kosten van beginnende dementie in Canada 389 miljoen dollar. De meest eenvoudige rekensom om de inflatie te weerspiegelen brengt dat cijfer vandaag op ongeveer 750 miljoen dollar. Het zou wel eens veel meer kunnen zijn. Individuen en hun gezinnen zullen op vele manieren worden getroffen. Waar zal de jong dementerende geholpen worden met zijn dagelijks leven? Wat gebeurt er met eventuele minderjarige zorgbehoevenden? Waar zal het geld voor onderzoek vandaan komen?

Het is onwaarschijnlijk dat in 1994 een vrouw een “gender affirmative” eierstokverwijdering onderging. Nu weten we dat het aantal van deze operaties exponentieel is toegenomen. Zullen meer vrouwen en meisjes ovariëctomie gaan zien als een natuurlijke aanvulling op een radicale mastectomie? Zullen meer artsen deze operaties en daaropvolgende behandelingen gaan aanbieden als een door de belastingbetaler gefinancierde levensstijlkeuze? Hoeveel jongdementie patiënten zullen er zijn onder vrouwen die hebben geprobeerd man te worden? Wie gaat er voor hen en voor hun afhankelijke personen zorgen? Sommige FtM’s hebben kinderen van vóór de “transitie“, hebben partners met kinderen, hebben “gender affirmatieve” medische ingrepen uitgesteld tot na het krijgen van kinderen of hebben hun eicellen laten invriezen. In feite zijn veel vruchtbaarheidsbedrijven begonnen om “trans” cliënten te verwelkomen, maar zonder enige waarschuwing voor beginnende dementie, natuurlijk.

In Canada komen een heleboel elementen samen om een perfecte storm te creëren voor vrouwen om te willen vluchten in de relatieve veiligheid van de mannelijk sekse. Er zijn de indoctrinatieprogramma’s op scholen, de proliferatie van pornografie (4 miljoen hits/dag van Canadezen op Pornhub), de gijseling van een regering die niet eens een definitie van “vrouw” kan geven, de vooroordelen van onze reguliere media bij de verslaggeving over genderkwesties, en vergeet niet de goedkeuring van wetsvoorstel C-7 (dat “gender affirmatie” tot het enige wettelijke antwoord op genderdysforie maakt).

Wat niemand deze vrouwen vertelt is dat het ontkennen van hun geslacht betekent dat ze hun gezondheid, levensduur, geestelijke scherpte, en mogelijk hun onafhankelijkheid op jonge leeftijd ontkennen. De mensen die het vandaag bevestigen, buiten deze vrouwen en meisjes uit winstbejag en schaamteloos eigenbelang uit. Moet het een genade zijn dat deze vrouwen door beginnende dementie niet meer in staat zullen zijn om te woeden over hun verlies?