La Sélection du Jour
Gepubliceerd op 26 juli 2022
door Ludovic Lavaucelle
Origineel: « TRANSITIONS DE GENRE » : DES ENFANTS SACRIFIÉS SUR L’AUTEL DU CULTE WOKE

Men dacht dat de mensheid voldoende geëvolueerd was om bepaalde praktijken te begraven die ons vandaag de dag met afschuw vervulden.

Kinderoffers waren bijvoorbeeld gebruikelijk in veel oude beschavingen. ‘Is de wereld van de 21e eeuw zo anders?’, vraagt Jordan Peterson, klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Toronto in de columns van de Telegraph (zie: We offeren onze kinderen op het altaar van een brutale, extreem-linkse ideologie). De revolterende oproep van de beroemde psycholoog richt zich vooral tot zijn collega’s. Klinieken gespecialiseerd in ‘gendertransities‘ zijn in de Verenigde Staten fors in aantal toegenomen. Dit is een recent fenomeen: er zijn er vandaag meer dan 50 terwijl de eerste kliniek zijn deuren opende in 2007… Het moet gezegd, het is een zeer lucratieve specialiteit! Operaties met de schattige naam ‘geslachtsbevestiging‘ kunnen meer dan $ 30.000 kosten.

“Primum non nocere”: het verraad van de eed van Hippocrates

Niet alleen is de beroemde eed vergeten, maar veel gezondheidswerkers in de Verenigde Staten scheppen op over hun deelname eraan, wat Peterson zonder aarzelen omschrijft als slagers van beïnvloedbare kinderen en adolescenten. Een chirurg pochte bijvoorbeeld op sociale netwerken dat hij meer dan 3.000 dubbele borstamputaties had uitgevoerd bij gezonde jonge meisjes. Castraties, baarmoederverwijderingen, … worden uitgevoerd in gespecialiseerde klinieken. Jonge meisjes die zich voordoen als jongens, kunnen zelfs een penis krijgen vanuit een spier genomen in de arm…

Nieuwe regels opgelegd in de medische professie

Regel 1. Psychologen begrijpen dat gender een niet-binaire constructie is die een diversiteit aan identiteiten omvat en dat de genderidentiteit van een persoon niet noodzakelijk overeenstemt met het geboortegeslacht. (Amerikaanse psychologische vereniging)

Peterson’s collega-psychologen blijven niet buiten schot. De American Psychological Association (APA) gaf instructies aan haar leden en drong er bij hen op aan zich niet te verzetten tegen de wens van patiënten om “van geslacht te veranderen“. Folders die de gender transitie promootten, werden zelfs uitgedeeld in wachtkamers. Ten slotte raadden ze beoefenaars aan om aandacht te besteden aan hun taal met behoud van gender neutraliteit: mensen niet langer aanvallen door ze “mevrouw” of “mijnheer” te noemen. ‘Als er één specialiteit is die elk compromis met dit soort ideologisch discours moet weigeren, dan is het de psychologie!’, protesteert Peterson. Luisteren is van fundamenteel belang om de problemen van een patiënt te begrijpen, ook in ernstige gevallen van genderdysforie … Als psycholoog ontkent Peterson het postmoderne voorschrift dat een identiteit aan een gevoel verbindt en het loskoppelt van de biologie. Op basis van zijn jarenlange praktijk bevestigt hij dat een deel van vrouwelijkheid bij mannen net zo bestaat als mannelijkheid bij vrouwen. En dat dit aandeel varieert. Maar deze empirische realiteit verandert het geslacht van de persoon niet …

Geneeskunde onderworpen aan ideologie

Regel 7. Psychologen begrijpen de noodzaak om sociale verandering te bevorderen om de effecten van uitsluiting die transgenders ervaren te verminderen. (Amerikaanse psychologische vereniging)

Met andere woorden, als een psycholoog geen woke activist is, dan moet hij op zijn hoede zijn, omdat elke praktijk of discours die afwijkt van de doctrine hem in de kijker plaatst ten opzichte van zijn confraters. En hij riskeert dure rechtszaken die zijn aangespannen door de machtige verenigingen die erop toezien dat niemand zijn nek uitsteekt.

De drama’s die zullen komen, toegestaan door de omringende lafheid

We zijn in de Verenigde Staten al vijftien jaar getuige van grootschalige sociale experimenten. De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn binnen 20 jaar, wanneer de onomkeerbare schade toegebracht door puberteitsblokkers en operaties – aangericht bij kinderen en jongeren die intussen volwassen zullen zijn – duidelijk wordt. Om nog maar te zwijgen over zelfmoorden … Sommige artsen worden verrijkt door deze praktijken. Degenen die zwijgen, waarschuwt Peterson, zijn ook schuldig onder de noemer ‘nalaten om een persoon in gevaar te helpen‘.

Er is een grens overschreden: de American Psychological Association is van onderwerping aan een ideologie overgegaan naar kwaadwilligheid jegens haar patiënten.

Het is verraad aan de eed van Hippocrates in de naam van “medeleven“. En Peterson waarschuwt voor de invloed van de Amerikaanse culturele hegemonie in andere delen van de Westerse wereld. Hij roept zijn Europese collega’s op om zich te verzetten in naam van hun roeping die hen ertoe bracht hun specialiteit uit te oefenen … Bovendien werd het gevaar voldoende ernstig geacht door 140 Europese wetenschappers en intellectuelen die alarm sloegen door een manifest te publiceren in Le Point op 9 juli (zie de oproep van de 140).

Origineel: La Sélection du Jour« TRANSITIONS DE GENRE » : DES ENFANTS SACRIFIÉS SUR L’AUTEL DU CULTE WOKE

Home » ‘GENDER TRANSITIE’: KINDEREN GEOFFERD OP HET ALTAAR VAN DE WOKE CULTUS

Share This